Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx EU x. 604/2013 (Xxxxxx XXX)], xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx čl. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx III xxxxxxx xxx §129 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx do 17.12.2015, xx proto xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx lidská xxxxx xx xxx 21.10.2013, Xxx Río Prada xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 42750/09).

Xxx: a) Xxxxx Xx Xx., x) Xxxxx Al Xx. x c) Xxxxx Al Ch. xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 8.5.2015 zajistila na 30 dní xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxx Dublin XXX. Xxxxxxx x) a x) byli xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §140 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx občany Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx 7.5.2015 xx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx X8 x České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doklad prokazující xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedli, xx jsou kurdské xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx stát, xxxxx podporuje xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Žalobci xxxxxxxxxxx nejprve do Xxxxxxx, xx Řecka xx přes Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx automobilu. Policií xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Maďarska. Xx xxxxxxxx maďarské xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx x) xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx. Den xxxx xxxx žalobci xxxxxxxx xx xxxxxxx nádraží x tím, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tábora. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx spolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx žalobci xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx by tam xxxxxx.

Xxxxxxxx x databáze Xxxxxxx zjistila, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x azyl na xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx peníze k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxx xxxxxx, xx xxxx xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Protože xxxxxx xxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx důvod xxx jejich zajištění xxx §129 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxxxx s xxxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxx předání xx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx o azyl. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x žádosti x xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx xxxx, než x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byli xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx pohyb xx xxxxx Evropské xxxx je nelegální. Xxxxxx též, xx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx to, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud v Xxxx xxx Labem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1.6.2015, xx. 42 X 12/2015-78. K xxxx xxxxx, xx podle xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx XXX lze xxxxx xxxxxxxx pouze, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx útěku xx základě posouzení xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx nebezpečí útěku, xxxx xxx xxx xx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Dublin XXX. Český xxxxx x pobytu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxx XXX je xxxxx x České xxxxxxxxx xxx krajského soudu xxxxxxxxxxxxxxx. Krajský xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.6.2014, xx. zn. X XX 31/14, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.2.2015, xx. xx. Xx 2014/21/0075-5, xxxxx xxxxx absence zákonem xxxxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x každém xxxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx napadla xxxxxxxx (stěžovatelka) kasační xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx definice xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x čl. 2 písm. n) xxxxxxxx Xxxxxx XXX. X této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nesouhlasila x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx přímou xxxxxxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Uvedené nařízení xx dle xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx považovat xxxxx xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není podle xxxxxxxxxxxx natolik xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx článku 28 xxxxxxxx Xxxxxx III. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xx" xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/115/XX, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích zemí. Xxxxxxx zákonné vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx případu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxx XXX, xxxx xx 1) xxxxxxxx vážné nebezpečí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxx xx přiměřené a 3) xxxxx xxxxxx xxxxxx jiná mírnější xxxxxxxxxx opatření. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelka xxxxx, že bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xx xx vyjádření xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx III xxxxxxxx pojmu nebezpečí xxxxx obsahuje, x xx xxxxxx stranu xxxxxxx legislativní proces, x xxxxx xxxxxxx xx být definice xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X odůvodnění:

III.

Posouzení xxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx

XXX.x Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX

[8] X xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevymezoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx.

[9] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx usnesením xx xxx 24.9.2015, xx. 10 Azs 122/2015-88, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX následující xxxxxxxxxx xxxxxx: "Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nevymezil objektivní xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 604/2013 (Úř.věst. X 180, 29.6.2013, x. 31)], xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx xx. 28 odst. 2 xxxxx xxxxxxxx?"

[10] Xxxxxx xxxx XX ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.3.2017, Xx Xxxxxx x xxxxx, X-528/15. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesením xx dne 30.3.2017, xx. 10 Xxx 122/2015-146, x xxxxxxx x §48 xxxx. 5 xx xxxxxxx §120 x. ř. x. xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

XXX.x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(...) [12] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nepřezkoumatelný x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx závěry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x věcným posouzením xxxx xxxxx zaměňovat xx nepřezkoumatelnost. Krajský xxxx vysvětlil, že xxxxxxxxx žalobců xxxxxxxxx xx nezákonné x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx podle xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX xx existence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na přezkoumatelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[13] Xx xxxxxx x věcnému xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xx rozhodující xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX (xxx xxx [9]). Xxx uzavřel, že xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Dublin XXX xx spojení x xxxx xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se zakládají xxxxxx, xxx xxxxx xx možné se xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx uprchnout. Xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx neaplikovatelnost xx. 28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

[14] Xxxxxx xxxx upozornil, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx (xx základě xxxxxx 288 XXXX x x důvodu samotné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxxx unijního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinek, xxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžadovat. Xxx xx xxxx x x xxxxxxx xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx XXX, který výslovně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx definující existenci xxxxxxxxx xxxxx byla "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxx x tomu, xx xxxx kritéria xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x nařízení Xxxxxx III ani x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx upravena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[15] Xxxxxx xxxx nesouhlasil s xxx, že xx xxxxx "právní předpisy" xxxxxxx x citovaném xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx ustálenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzuje xxxxxxxxx xxxxxxx praxi. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx výkonu základního xxxxx xx svobodu xxxxxxxxxxx x článku 6 Listiny základních xxxx Evropské xxxx (xxxx jen "Xxxxxxx XX"). X xx. 52 xxxx. 1 Xxxxxxx XX vyplývá, xx xxxxx omezení xxxxxx xxxxxx práva xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a zásadu xxxxxxxxxxxxxxx. Zároveň x xxxxxxx xx čl. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx EU xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 6 Xxxxxxx EU xxxxxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxx. Xxxxx Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tom xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx základ xx xxxxxxxxxxxxx právu, ale xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zbavení xxxxxxx musí xxx xxx xxxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx xx xxx 21.10.2013, Xxx Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, stížnost x. 42750/09, bod 125).

[16] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, srozumitelnost, xxxxxxxxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxx xxxx svévolí. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, předvídatelnost, xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxx splňovat jedině xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[17] Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx vede k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx III.

[18] Xxxxxxxxxx, xx zákon o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 17.12.2015 neobsahoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, není mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 314/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.12.2015. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x), které xx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxx, bylo xxxxxx xxx 8.5.2015, xx. xx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.