Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxxxxxxx pod č. 553/1992 Sb.) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx zbytek xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xx třeba xxxxx vykonat, xxxxx xxxxxxx xxxx měsíců, x případě, kdy xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitém xxxxxxx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxx x maximální xxxxx xxxx trvání (např. xxxxx odnětí svobody xx xxxxxxxx od xxxx do xxxxxxx xxxx xxx), xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a smysl xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uznal xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu 6. xxxxxxxx okrsku xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx, XXX xx xxx 28.12.1992 č. 92-114420-Xx týkající xx xxxxxxxxxxx českého xxxxxxxx xxxxxx X. B.

Z odůvodnění

Rozsudkem xxxxx 6. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx, XXX xx xxx 28.12.1992 x. 92-114420-Xx xxx J. X. xxxxxxxxxx uznán vinným xxxxxxxx xxxxx „zabití xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xxxxx stupeň“ xxxxx čl. 750.317 xxxxxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxx, XXX x xxx mu za xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody v trvání xx 5 xx 25 xxx. Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx, xx xxx 7.2.1991 xxxxx xxxxx xx xxxx nevlastním xxxxx G. X., xxxxx přerostla ve xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nože, xxxxxx xx G. X. xxxxxxxxx, xxxx X. X. do xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Michigan.

Odsouzený xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 29.1.1999 x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky předložilo xxx 1.3.2000 xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s návrhem, xxx xxxxx §384x xx. ř. xxxxxxxx xxxxx XXX uznal xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §384x xx. x. platí, že xx-xx být podle xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, vykonán xxxxxxxx cizozemského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx věci, předloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je možný xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xx existence xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu Nejvyšším xxxxxx xxxxxxxx podle §384x xx. x. (xxxx. x. 15/1997 Xx. xxxx. xx.).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Úmluva x xxxxxxxxx odsouzených osob xx dne 21. xxxxxx 1938 (xxxxxxxxxx xxx x. 553/1992 Xx. - xxxx xxx „Xxxxxx“). Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx jak Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádné právní xxxxxxxx, které xx xxxxx Xxxxxx, i x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Prohlášení XXX k této Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx státu Michigan, XXX na xxxxx Xxxxx republiky.

J. X. xx xxxxx osvědčení xxxxxxxx vnitřních xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 2.7.1999 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx trestu do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky v USA xx xxx 29.1.1999, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx Michigan xx xxx 5.11.1998. X. X. byl xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx čin, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx České republiky (xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx §222 odst. 3 tr. xxx.).

Xxxxxxxx xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxx xxxxx vykonat, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx X. X. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trvání xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx dvaceti xxxx let. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trest xx 28.12.1992, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx byla započtena xxxxx x&xxxx;xxxxxx 446 xxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx cizozemský xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx rozpětí vymezeném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxx, tj. x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx let. Xxxxx xxxxx vychází xxx xx xxxxxx x podstaty Úmluvy, xx. xxxxxxx odsouzenému xxxxx trestu x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx zabezpečit xxxx resocializaci.

Na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx k závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozsudku xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických xxxx splněny.