Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh rozhodnutí Název finančního zpravodaje Akce
Pokyny řady "D" Dodatek k Pokynu č. D-292 (k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami) R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-293 - Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-292 - Sdělení MF k §38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-187 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998 R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-175 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997 R P
Sdělení MF ČR Sdělení ke způsobům oceňování finančního umístění v pojišťovnách R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-135 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995 R P
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-83 k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob R P
Opatření MF ČR Opatření k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a Bezpečnostní informační služby ČR. R
Pokyny řady "D" Pokyn č. D-50 - Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty R P
Opatření MF ČR Opatření č. 3 pro vlastníky (správce) vytápěných domovních objektů pro rok 1994 R