Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx č. D-333, XX 06/2010 x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

3

Pokyn x. D-292

Sdělení XX x §38nc xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vytvořena xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodatkem č. 8/2008)

Xxxxxxxx: Xxx. Michal Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;044&xxxx;162

Xxx. Lucie Xxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;044&xxxx;157

X. x.: 39/116&xxxx;680/2005-393 xx xxx 23.12.2005

X xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx xx ZDP xxxxxxx xxxxx "závazné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xx českého xxxxxxxx práva implementovány xxx. předběžné cenové xxxxxx (neboli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

§38nc XXX xxxxxxxx xx §34b xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx XXXX), který upravuje xxxxxx při vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. převodních xxx (xxx xxxx Směrnice OECD x převodních xxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx Směrnice OECD). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx Směrnice OECD (xxxxxxxx 4.124 - 4.166) x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx (dále xxx XXX - x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx podmínkám českých xxxxxxxx xxxxxx. Závazné xxxxxxxxx xxxx poplatníkům xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx způsob xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx), je xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x článku 9 - Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v §23 xxxx. 7 XXX.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně rozhodne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx posuzovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxx základě xxxxxxx xxxx rozhodl, x xxxxxxx se xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxx xxxxxx kontrole xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cenu obvyklou xx xxxxxx §23 xxxx. 7 XXX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx Směrnicí OECD x xxxxxxx xxxxxxxx x výsledkům xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů XX x oblasti XXX, xxxxxxx XX Xxxxx Xxxxxxx Pricing Xxxx.

XXXXXX XXX XXXXXXXX ZÁVAZNÉHO XXXXXXXXX

Xxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx §38nc XXX x návaznosti xx §34b ZSDP xx xxxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx poplatník) xx xxxxxx §23 xxxx. 7 ZDP.

Pro xxxxxxx právní xxxxxxx xxxx poplatník xxxxx xxxxxx o posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který navrhl, x xx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o závazné xxxxxxxxx obchodních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti (xxxxxx daně či xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx probíhá již xxxx xxx, lze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, x němž xx žádost xxxxxx x do xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx kladného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx neplatnost xxxxxxxxx posouzení xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx roky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x podstatě xx xxxxxxx závěrům.

Kdo podává xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, na kterého xx závazné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sjednává.

Pro xxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxx transakci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx. zakladatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx x xxxxxxx x §9 x §10 XXXX. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tzn. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx její název, xxxxx společnosti, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx žádost

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místně příslušnému xxxxxxx daně, xxxx xxxxx finančnímu xxxxx. X xxxxxxx podání xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxx místně xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxx založení.

Postup xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ukazatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výnosů, skutečný xxxxx plnění, xxxxxxxxx xxxxxxx x služeb xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky x zhodnotí, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx šetření či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxx xxx §34b odst. 5 XXXX.

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxx poplatník. Xxxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx považovat xx xxxxxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve shodě x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně a xxxx (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx D-258 - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdaňování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx informace xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxx xxxxxxxx, a xx způsoby xxxxxxxxx x XXXX, případně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní, článek Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§38nc odst. 3 XXX).

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx. Příslušný xxxxxxx xxxx xxxx toto xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx správce xxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2 ZSDP xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxx §34b xxxx. 2 XXXX:

  • xxxxx, na xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx, xxx. že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx výčet xxxxx xxx §38nc xxxx. 2 XXX, xxxxxxxx xxxxx xx xx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxx v… protokolem x xxxxxx jednání x.x. … xx xxx …),
  • xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
  • xxxxxx x věcný xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xx xxxxxxxxxx xxxxxx),
  • xxxxxxx x odvolání.

Účinnost rozhodnutí

Podle §34b xxxx. 4 XXXX ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2008 xx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx totožných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx dotčeným xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx zúčastněným xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 x §17 xxxx 4 ZDP, kterým xxxxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxxx plynoucích xx xxxxxx xx xxxxx XX, a xxxx osoby jsou xxxxxxxxx státu, s xxxx xx XX xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx subjektech, xxx xx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx státu x xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. (Xxxxx xxxxxx xx neuplatní v xxxxxxx, xx již xxx x xxxxx xxxxxx zahájen proces xxxxxxxxx bilaterální APA xx základě článku 25 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění.)

Rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci.

Správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx (viz §34b xxxx. 7 XXXX ve xxxxx xxxxxxx od 1.1.2008). Xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx nelze xxxxxx, xxxxx xx prokáže, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx daňového xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx při podání xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat o xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx §34b xxxx. 5 XXXX).

Xxxxxxx daně xxxx, x xxxxxxx x postupy xxx XXXX, xxxxxxxx xxxxx, xx jejichž základě xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x v mezinárodním xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případně xxxx xxxxx xx xxxx xxxx.

XX MUSÍ XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx posouzení x xxxxxxx jazyce xxx §3 ZSDP.

Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §38nc xxxx. 2 XXX. Xxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx (xxxxxxx dle xxxx. x) citovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 9 XXXX.

X xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxx D (D-293 - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxx chování ohledně xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (Xxxx of Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Pricing Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx the XX) vydaného Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xx Směrnice OECD xxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny, xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx:

  • xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x spojených osobách xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxxx majetku (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx-xxx apod.) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx uplatňované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohod (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx nedostatečného obsahu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxx.
  • xxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx let x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx strategie xxxx.
  • xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) - přesný xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxx obchodovaného zboží x xxxxxx), ekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, objem xxxxxxxxx, xxxxxx x rizika xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. X xxxxxxx nehmotného xxxxxx (xxxxxx a xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxx, xxx.) xx třeba xxxxxxxxxx popsat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxxxxxx užitek x xxxx xxxxxxxx.
  • xxxxxxxxx x xxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx.
  • xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x srovnatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx probíhajících xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.15 - 1.35 Xxxxxxxx XXXX.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx ZSP Xxxxxxxxx, xxxxx I, xxxxxxx 1, xxx 1. xxxx. v) xxxxxxx xxxxxxx správní poplatek xx výši 10&xxxx;000,Xx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a kterému xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx XX. X xxxxxxx x §11 ZSP - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx postup xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xx 1.1.2008 xxxxxx; xxx žádosti xxxxxx xx 31.12.2007 xxxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. 50.000 Xx při vydání xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxx §34b xxxx. 3 XXXX xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2008 xx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Dana Xxxxxxxxx, x. x.