Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 s účinností xx 1.1.2017

11

Xxxxx x. X-187

x xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxx, které xxx použít xxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx za spotřebované xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998

Referent: Xxx. X. Xxxxxx, xxx.: 5704 2230

Č. x.: 153/2&xxxx;445/1999

Xx xxxxxxx zmocnění xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx vKč/l xxxxxx XXX uplatňované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xXxxxx xxxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx roku 1998 x jednotlivých xxxxx xxxxxx:

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxx

XX – 91

21,57 Xx

XX – 96

22,68 Xx

Xxxxxx Natural

BA – 95

21,95 Xx

Xxxxxx Xxxxx xxxx (Xxxxxxx)

XX – 98

26,78 Xx

Xxxxxx Xxxxxxx

XX – 91

20,99 Xx

Xxxxx xxxxxxxx

18,02 Xx

Xxxxxxxx

14,83 Xx

2) Tyto ceny xxxx xxxxxxxxx použít xxx účely stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx výdajů xx spotřebované xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 3 xxxxxx, tj. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnutých xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §659 občanského xxxxxxxx.

3) Použije-li xxxxxxxxx xxxx vyšší, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx to xxxxxxx x §24 xxxx. 2 písm. x) zákona.

4) Vpřípadě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx benzinu, xxxxx není xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny pohonných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 125/1998 Sb., vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 140/1998 Xx.*), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx za xxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx pracovní xxxxx jiné vozidlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Csc., x. x.

*) Xxxxxxxx XXXX x. 140/1998 Xx. xxxx zrušena x xxxxxxxxx x 1.1.1999 xxxxxxxxx č. 324/1998 Sb.