Animace načítání

Stránka se připravuje...


Finanční zpravodaj rozh. 8/2022 - Pokyn č. GFŘ - D - 55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2022
5
2
8
1613/22/7700-40500-711175
Pokyn č. GFŘ - D-55