Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. x.: 1613/22/7700-40500-711175

Xxxxx č. XXX - D - 55

xxx stanovení odvodů xx porušení rozpočtové xxxxx xxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

Úvod

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx příslušnou xxxxxx xxxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxx uplynutím dne 31.12.2021 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Touto novelou xxxxx xxxxxx ke xxxxx zákona č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, x xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“), ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2022 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“).

2. Xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (přiměřenosti). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxx, xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx závažné, xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosprávní xxxxxxx uloží xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

3. Pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x na xx navazující judikaturu xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxx xxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx závažností xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx něj xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětnou xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx rozpočtů.

4. Xxxxx xxxxxx xx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x sjednotit xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx správy.

Čl. II

Použití xxxxxx

1. Pokyn xx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxx xx 20. 2. 2015, k xxxxx xxxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 písm. x) rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx, na který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx před připsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx příjemce a xxxxx ke dni xxxxxxxx xxxx,

- porušení xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxx. x), xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účet xxxxxxxx a xxxxx xx xxx připsání xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx, nevyplývá-li z Xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Příloha“) xxxxx, xxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §22 xxxx. 1 rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §22 odst. 2 xxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x xxxxx xxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxx xxxxxxx), kterým xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

- porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx byla porušena xxxxxxxxx stanovená právním xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx §22 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011, x xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvážit, xxx je xxx xxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx xx stanovení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality, xx. xxxxx x xxxxxx odpovídajícímu závažnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyskytující „xxxx“ porušení rozpočtové xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zohledňujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. K xxxxx „xxxxx“ porušení, xxxxx x Příloze xxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxx přistupovat v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx k „typům“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Příloze uvedeným.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx nižší, xxx xxxxx vyplývá x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jen xx xxxxx výjimečných x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“), x xxxxx xx postupováno dle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx případ xxxxxx, každý xxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxx, x xxxxxx poté xxxxxx. Xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx stanovení xxxxxx

X Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx celkem xxxx různých způsobů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x nich xxxxx představuje xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvodu) xxx aplikaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

- první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (odvod xx xxxx konkrétní xxxxx x možností xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx úrovni Xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx sazby odvodu (xxx 100 %, 50 %, 25 %, xxxx 10 % dle xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); snížit xxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx x tomu xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx xx na 5 %,

- xxxxx xxxxxx stanovení odvodu (xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx' xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací xxxxxx“ je xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (buď 25 %, nebo 10 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx je možné xx xxxxx, jsou-li x xxxx dány xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx xx relativní xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

25 % z xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxxxx xxxxxx“ je na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx (buď 100 %, 25 %, 10 %, 5 % xxxx 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení rozpočtové xxxxx); xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

- xxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, s fixním xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací xxxxxx“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx pokynu stanovené xxxxxxxxx xxxxx odvodu (xxx 1 %, 0,25 % xxxx 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „typu“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxx xx nutné respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx každý započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 20 000 Xx za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx způsob stanovení xxxxxx (xxxxx x xxxxx procentního rozmezí) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; jsou-li x xxxx dány xxxxxx, je xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jak zvýšit, xxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xx:

25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx) implicitně xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx odvodu xx:

xxxxx x xxxxxxx xxxx x ohledem na xxxx naplnění xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx šestým xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxx. Tatjana Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1. Xxxxx č. 251/2021 Xx., kterým se xxxx zákon č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §22 odst. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx od 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) odpovídá xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.“, xxxx. xxxxxxxxxx §10a xxxx. 6 rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění účinném xx 20. 2. 2015: „Xx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx lze z xxxxxxxx stanovených podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) vymezit xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

3. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních rozpočtů, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Při stanovení xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx 9 xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotace.“, xxxx. xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2022: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přihlédne xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 nebo 11 x xxxxxxxxxx porušení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.“

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Českých Budějovicích x. x. 10 Xx 38/2014 - 142 xx xxx 22.02.2017: „Xxxxxxx xxxx xx je vědom, xx citovaná judikatura xx xxxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x ukládání xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 250/2000 Xx., neboť xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona má xxx xxxxxx stanoven xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxxx.“

4. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxx nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxx.“

5. Xxxxx se x xxxx případy:

- Xx. I „Xxxxxxx xxxxxxx“.

Xx. XX „Xxxxxxx x povinnosti“ xxx 3.

- Xx. V „Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.

6. Xxxxx se x xxxxxxx vícenásobného porušení xxxxxxxxxx kázně ve xxxxxx k jedné xxxxxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 5 xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, xxxx. §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015).

7. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx každé xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx zakázku xxxxxx (§22 odst. 5 věta třetí xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20. 2. 2015).

8. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx větší míře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nižší xxxxx xxxx stanoven.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx cen xx snížení kvality xxxxx, xxxxxxxxxx prací xxxx služeb nabízených x xxxxxxxxx řízení.

11. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast zahraničních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni), xxxxxxxxx xx xxx xxxx 7 xxxxxx článku.

12. Xxxxxxxx xx bod 11 xxxxxx článku.

13. Xxxxxxxx spočívá xxxxxxxx x překročení zákonného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxxxxxxx x zákoně x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, v xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 134/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxx, xxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

15. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx, resp. xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě o xxxxxxxxxx dotace. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytnutou částkou xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní prostředky.

16. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jedná xx x xxxxxxxx N+3, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidlo X+2.

18. Při porušení xxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xx. 56 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006 xxxxx xxxx 100 % xxxxxx vynaložené x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přímé xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxx.

20. Xx xxx xxxxxxxx totožná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxx xxxxxx nelze uznat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx tak xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

21. Xxxxxxx x maximálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx, xxxx. ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx je aplikován xx xxxxxxxx náklady.Příloha

Příloha Xxxxxx x. XXX - X - 55 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxxxx Xxxxxx č. XXX - X - 55

pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx.&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx stanovuje xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx“).

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxxx v minimální xxxxxxxxx délce rozsah xxxxxxxx xxxxx činí 85 % až 100 % z xxxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxx xxxxx xxxx 5 xxx a xxxx xxxxx:

100 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování předmětné xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xx xxxx xxx 85 % x xxxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx: 25 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xx xxxx xxx 50 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 30 % z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 5 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oproti xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx ,xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx

xxxxx: 25 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 60 %, xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídek

odvod: 10 % z částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx představuje xxxx xxx 80 %, xxxxxxxxx xxxx 60 % délky xxxxx xxx xxxxxx nabídek

odvod: 5 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx představuje xxxx xxx 100 %, xxxxxxxxx však 80 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 0,1 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

3. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxx, které mají xxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 5 %

4. závažné xxxxxxx xxxxxxx zadavatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 50 %

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeči x xxxxxxxx zakázku

odvod: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 10 %

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX

xxxxx: 100 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 25 %

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení v Xxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx uveřejnil xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 50 % x částky xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

8. xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx s možností xxxxxxx xx xx 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx režimu

odvod: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky

10. xxxxxx xxxxxxx zakázky x jednacím řízení xxx uveřejnění xxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování předmětné xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění týkající xx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx zakázky

odvod: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 10 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

14. nevyžádání si xxxxxxxxx zdůvodnění podstatných xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

15. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna smlouvy xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

16. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx + 100 % xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx

17. xxxxx porušení xxxxxxxxxx zadat xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vítězného xxxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

18. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxx:

- x xxxxxxx, xxx xx x zadávací dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x jakým xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx na 5 %

19. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o účast

odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx až na 5 %

20. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

21. xxxxx zadávacích xxxxxxxx, (xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritérií x xxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx nabídky zájemce/uchazeče x xxxxxxx hodnocení

- xxxxxxxx xxxxx podmínek x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 50 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 25 %

22. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měla xx xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, (xxxxxxxxx:

- porušení xxxxxx transparentnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx x nediskriminace

- xxxxxxxxx příp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx

- neuvedení xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xx nepřesné vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxx, xxxxx měl xxx xxxxxxxx)

xxxxx: 50 % x xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %

23. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ani (potenciálně) xxx xxxx xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx termínů, xxxx či povinností, (xxxxxxxxx:

- ukončení xxxxxxxx

- xxxxxxxx realizace xxxx)

xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 20 000 Kč xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2. pozdní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) termínů, xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx:

- zaslání monitorovací xxxxxx

- xxxxxxx závěrečného xxxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx vlastních xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx částky xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 10 000 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (uskutečněný xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx (toliko x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx EU) xxx xxxxxxxxxxxx mezního období xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx (tedy při xxxxxxxx pravidel způsobilosti xxxxxx dle xx. 56 nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006 )

xxxxx: 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo po xxxxxxxxxx období (xxxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (toliko x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky použité xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období

Čl. III

Parametry

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, parametrů xx monitorovacích indikátorů

odvod: x xxxxxxx výši x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx indikátorů

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx indikátorů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. IV

Vlastní xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů - xxxxxxxxx vlastních zdrojů x xxxxxxxxxx výši xx projekt/akci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: xxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. nevložení xxxxxxxxx xxxxxx x požadované xxxx v jednotlivých xxxxxx xxxxxx projektu/akce, xxxxx xxx stanovený xxxxx dotace a xxxxxxxxx zdrojů xx xxxx projekt/akci dodržen

odvod: 1 % - 5 % z xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx maximální podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxxxxxx (vkladu) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

1. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovat z xxxxxx zálohové xxxxxx xxxxxxxxxxx x účelem, xxxx-xx xxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (neukončený projekt/akce) xxxx do xxxx xxxxxxxxxx vypořádání projektu/akce (xxxxxxxx projekt/akce)

odvod: 0,1 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započatý kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxx na (projektový) xxxx (xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádosti x platbu podané xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,1 % x neoprávněně xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

3. úhrada xxxxxxx x (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx DPH, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přesunu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx (xxxxxxxxxx) xxxx

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předmětný neoprávněný xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. xxxxxx zůstatku xx účtu příjemce (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx) x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx pod xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (= xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a následně xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x této xxxxxx

6. xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uznatelné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, xx neuplatnil xxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

8. přesun xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx akce x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

odvod: 0,1 % - 1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx způsobilé xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx zodpovědnost, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx

10. xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx dotace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněně použité xxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu

odvod: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxxxx xxxx stanovený xxxx

12. porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx bezhotovostně

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx částky

Čl. XXX

Xxxxxxxxxxx

2. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

3. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxx xxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x poskytnuté xxxxxx

5. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavního práva (xxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxx),

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx částky xxxxx tato porušení xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

1. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření

odvod: 1,2 % - 3 % x poskytnuté xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

2. xxxxxxx propagačního xxxxxxxx, které nesplňuje xxxxxxxx předepsané xxxxxxxxx

xxxxx: 0,8 % - 3 % z xxxxxxxxxx částky, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx

3. neuvedení xxxx XX (znak XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx)

xxxxx: 0,6 % - 3 % x xxxxxxxxxx částky, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

4. xxxxxx xxxxxxx loga XX (znak XX xxxxxx všech povinných xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,4 % - 3 % z xxxxxxxxxx částky, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx

5. uvedení xxxxxxxxxxxx xxxx XX (xxxx XX včetně xxxxxxxxxxxxxx odkazů xx xxxxx) xxxxx: 0,1 % - 3 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

Xx. XX

Xxxxxxxx podmínky x udržitelnost

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: x poměrné xxxx x ohledem xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zachovány xx xxxxxxxx xxxx užívány

2. xxxxxxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxxx

xxxxx: v xxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxx, po xxxxxx xxxx podmínka xxxxxx

3. xxxxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxx: v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx podmínka xxxxxx

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezajištění xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x poskytnuté částky

5. xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx