Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení §34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
2020
8
2
11
MF-4869/2020/15-2
Pokyn MF ČR
není uveden
Daně