Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Xxxxx x. XX-17

x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 x 5 zákona č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. x.: XX-4869/2020/15-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx č. 669/2004 Sb. byla s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 xx zákona č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 x 5, xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx daně x xxxxxx ve výši 100 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xx 1.1.2014, xxx nabylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx (dále xxx „xxxxxxx opatření Xxxxxx"), xx daňový xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §34 odst. 4 x 5 x §34a xx §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx x poplatník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 100 % xxxx 110 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx. Xxxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxxx „xxxxx x. 80/2019 Sb."), xxxx x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §34a, §34b, §34c x §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx a xxxx doplněno xxxx xxxxxxxxxx §34ba xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx - Xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1.4.2019 (dále xxx „xxxxx“)

1.1. Projektová xxxxxxxxxxx podle zákona

Projektovou xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx x vývoje" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx výzkumem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho řešení).

Projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx odečíst xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X této lhůtě xxxx být projektová xxxxxxxxxxx schválena x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nemohl v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prodlužuje, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxx §36 xxxx. 4 zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx").

X xxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměření

- xxxxxxxx činnosti ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx a inovací), x příslušném xxxxx (xxxx xxxx „zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx").

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx:

x) základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx, adresa sídla, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx projektu, xxxx. předpokládaný xxx xxxxxxxx xxxxxx projektu x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx projektu),

c) xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech xxxxxx projektu xx xxxx, ve kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; není povinnost xxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o záměru xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x formy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k poplatníkovi; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx x další xxxxx, xxxx. xxxxxx na xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale účastní xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx výdaje xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §34b zákona,

f) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxx x dosažených xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx podání oznámení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xx x poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xx xxxxxx poplatníka x x právnických xxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx poplatníka (zejména xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jako prokurista xxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovat xxx právní xxxxxxx x xxxxxx schválení, xxxx. podpisu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §34c odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxxxx).

X xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xx straně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zpracována x xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxx převést xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx upravovat. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vést xxx xxxx účely xxxxx §34c odst. 4 zákona x xxx, že název xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, cíle xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xxx schválení projektové xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx.).

1.2. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje podle xxxxxx

X účinností xx 1.4.2019 xx xx xxxxxx zaveden institut xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záměr x xxxxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxx xx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx realizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzkumu x vývoji), xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Oznámení učinit xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx hodlá xxxxxxx odečíst xx xxxxxxx xxxx, přičemž Xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx určit xxxxxxx, od xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx zahrnout xx xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu x xxxxxx. Xxxxx okamžikem xx den podání Xxxxxxxx.

X Oznámení xx xxxxxxxxx povinen uvést xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxx x projektové dokumentaci, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx identifikační xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx x přiřazení Xxxxxxxx k projektové xxxxxxxxxxx (v níž xx poplatník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx také xxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx obecné zaměření xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentací. Délka xxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje xxxx xxxxxxxx, z názvu xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx) xx poplatník xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. (nestačí tedy xxxxx označení např. xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx:

X xxxxx projektu výzkumu x vývoje xx xxxxx „xxXX 85 - 45 XXXX 00085 iijj28MN“ xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xx §74 daňového xxxx. V xxxxxxx, xx Oznámení xxxx xxxxxxxxx vady, xxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx výdaje xxxxxxxxxxxx od okamžiku xxxxxxxxx Xxxxxxxx (viz §74 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx neúčinným.

Pokud xx x xxxxxx xxxxxx obsaženo Oznámení xx více xxxxxxxx, xx xxxxx rozlišit xxxxxxxx vady podle xxxxxx věci xx xxxx, xxxxx xxxx xx následek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x vady, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxx Xxxxxxxx, kterých xx xxxx xxxx týkají.

Vadou, xxxxx xxxxxxx neúčinnost xxxxxx xxxx celku, xxxx xxx např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xx absence podpisu xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx náležitosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx označení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx společné xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx xx tedy x vadu, která xxxxxxxxx všechna Xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx bude xxx vadu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x některému Xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx název xxxxx §34ba odst. 2 xxxx. a) xxxxxx), xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxx Xxxxxxxx, kterého xx týká. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x xxxx.

1.3. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zákon

Přechodné xxxxxxxxxx x čl. II xxxx 14 xxxxxx x. 80/2019 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. II xxxx 1 xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx §34a xx §34c x §34e zákona xx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, tj. xx 1.4.2019, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 80/2019 Sb., xx. xxxx 1.4.2019 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §34a§34c x §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti zákona x. 80/2019 Sb. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxx xxxxxxx zdaňovacích období, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona ještě xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31.3.2019 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx od 1.4.2019. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxxx i x následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx 1:

Xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2019, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx, které xx dni nabytí xxxxxxxxx zákona č. 80/2019 Sb., xx. x 1.4.2019, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx může xxxxxxxxxx, xxx xx projekt xxxxxxx x vývoje, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxx 2019 (od 1.1.2019 xx 31.3.2019 x xx 1.4.2019 xx 31.12.2019) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31.3.2019 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1.4.2019.

Xxxxxxx 2:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxx od 1.9.2018 xx 31.8.2019, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 80/2019 Sb., xx. 1.4.2019, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx rozhodnout, xxx xx projekt xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1.9.2018 xx 31.8.2019, tj. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx 31.3.2019 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od 1.4.2019.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky (https://www.financnisprava.cz/.../Expedice-FINAL-prechodne-ustanoveni.pdf).

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro účely xxxxxx

Xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxx x vývoj xxxxxxxx xx ustanovení §2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a inovací x veřejných prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), x xx xxxxxx 2 (xxxxxxxx) xxxxxxxx Komise (XX) č. 651/2014 (xxxx xxx „Nařízení").

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx 84 Xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměřena xx xxxxx komerční xxxxxxxxx xxxx využití.

Základní výzkum xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Aplikovaným xxxxxxxx xx x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx práce zaměřená xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx; součástí aplikovaného xxxxxxx jsou průmyslový xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx výzkum xx xxxxx kategorií xxxxxxx. Xxxxx xx rovněž x systematickou xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x budoucímu xxxxxxx x praxi.

3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx 85 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nových xxxxxxxx x dovedností xxx xxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředí nebo x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výrobu xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx průmyslový xxxxxx, x zejména xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výzkumem x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Výsledky té xxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxx xxxx průmyslovým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x oblastech, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kultura, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. veřejná správa x x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx určeny pro xxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx s článkem 2 xxxxx 86 Xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx vývoje nových xxxx zdokonalených xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na vymezení xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může zahrnovat xxxxx xxxxxxxxx, demonstrační xxxxxxxx, xxxxxxx projekty, xxxxxxxxx a ověřování xxxxxx xxxx zdokonalených xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx provozních xxxxxxxx, xxxxx hlavní cíl xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prototypu xxxx pilotního projektu, xxxxx xx nutně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výroba xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxx použit pouze xxx xxxxx demonstrace x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x systematickou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu k xxxxxxxx služeb a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xx ostatních (xxxxxxxxxx) činností xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxx xxx kreativní (xxxxxx), xxxxxxxxxxxx x převoditelná xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx posouzení xx použijí xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx cíle xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx)

- xxxxx xxxxxxx xxxx novátorství (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx x dispozici x dané xxxx)

- xxxxxxx předtím xxxxxxxxxxxx xxxx, struktur xxxx xxxxxx

- aplikace poznatků xxxx techniky xxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- očekávaný xxxxxx, xx. xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

- používané xxxxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx)

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- souvislost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx není xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xx výzkum x xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) činností xxxxx splňovat i xxxxxxxx vykonávané na xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxx x požadavek xx vyjasnění xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxx xxxx x projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx nebo xxxx xxxx xx již xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumu x vývoje xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx základu xxxx z příjmů:

a) xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx dopadů xxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxx x nových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) systematické tvůrčí xxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxx xxxxxx námětů x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x produkci xxxxxx xx zlepšených xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) výrobu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kde prototypem xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrženého xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx prototypu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx, výpočty nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx sloužící x vývoji xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx inovovaných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx x provozních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx projektu prováděné x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx prováděny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxxxx metodik xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdokonalených metod xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx systematické xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vývoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vývoje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědy,

j) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxx, vakcín xxxx xxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x výrobě,

k) xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx prováděné xx xxxx xxxxxx (registrace) xxxxxx, xxxxxx vyhodnocování xxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení,

l) xxxxxx a xxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vývoj xxxxxxxxxx modelů, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x novým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službám, xxxxx nových metod x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tyto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nových metodik x ocenitelným prvkem xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnout mezi xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx základu xxxx z příjmů:

a) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na univerzitách x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příbuzné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx informační služby xxxx xxxxxxxxxxxxx, kódování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyhodnocování xxxxxxxxx vědeckotechnickými pracovníky, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poradenskou xx patentovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, průzkum xxxx, xxxxxxxxx národních standardů, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobků, procesů, xxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) studie xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkony xxxxxxx s xxxxxxxxxx x licenční činností; xxxxxx xxxxxx politiky xx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxxx národních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardů; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx softwaru x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přidání xxxxxxxxxxx funkčnosti k xxxxxxxxxx programům, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx existujících systémů, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jazyků, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) administrativa x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka, xxxx. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx x personálních, xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, úklid, xxxxxx, xxxxxx a bezpečnost,

g) xxxxx použití lékařských xxxxxxxx, xxxxxxxx lékařskou xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvek xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vybavení xxxxxxxx, xxxxxx návrhu xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (hmotné x xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nových nebo xxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx uživatele, xxxxxxxxxx výroba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru.

5. Výdaje xxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prokazatelnosti xxxxxxxxxxxx použití ustanovení §34 xxxx. 4 x 5 zákona x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje lze xxx xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxx x xxxxxxx personál xxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx řešení projektu, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (náklady) xx xxxxxxx xxxxxxx odvody2); xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přijatých podle xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řešení projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílejících3),

3. xxxxxxx xxxxxxxxx částky mzdy xxxx platu zaměstnanců, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje podílejí,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 7. xxxxxx xxxxxx), používaného x xxxxx souvislosti x řešením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xx §32a xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, například xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxx, zásoby a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, teplo, plyn, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx (xxxx xxxx xxxx) x finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje,

e) xxxxxxxx xxxxxxx poskytované zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx projektů xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx uvedené xxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx na podporu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx Oznámení podle §34ba xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xx xxxxxx x xxxxx

Xx „xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x poplatníků, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, zaúčtované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a věcné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx uznatelné x xxxxx zdaňovacím xxxxxx nebo v xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, výdaje x ní zahrnuté x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx., xx při pořízení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 5 písm. x) xxxxxx xxxxxx xx možné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1.1.2005 (x darem), xxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx rozlišený a xxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxxxx uznatelnost je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx náklady xxxxxxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx výdajů (xxxxxxx), které xxxx xxxxxxxxxx xx vynaložené (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání

  • ve xxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vznikne xxxxxxx xxxxxxx jednorázový výdaj (xxxxxx), tento xxxxx (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx (nákladem) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkum a xxxxx,
  • xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 5 xxxx. x) xxxxxx pokynu xx xxxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxxx odpočtu xxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2004,
  • xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nákladem xxx účely xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdaje xx 31.12.2004,
  • xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx považuje až xx xxxxxxxxx (např. xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Pro xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx až ve xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx zaplacen (xxx §23 xxxxxx).

7. Xxxxxxx nelze uplatnit xx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje

a) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x výdajům (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx, xxx ho xxxx xxxxxxxx na xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, teplo, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx) x na úplaty x finančního xxxxxxxx xxxxxxxx movitého majetku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje.

Odpočet xxxxx xxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedené v xxxx 3. xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxx a xxxxxx, xxx pořizuje xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx léků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx upravujícím podporu xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x Xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxx služby, xx. xxxxxx od jiných xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx cestového xxxx. Dále nelze xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, IT, xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx pořizované xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x výdaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj, xxxxx základním xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx pořízené xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §32a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx podporu výzkumu x vývoje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx podpory, xxxx. v Nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x realizací xxxxxxxx xxxxxxx a vývoje xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

8. Xxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx xxxx xxx xxx x části xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ty xxxxxx (xxxxxxx) výzkumu x xxxxxx, xx xxxxx byla i xxx x xxxxx xxxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že projekty xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx o podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx financovány xxxxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x daným xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxx, xx veškeré xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyloučit xx xxxxxxxxxx výdaje (xxxxxxx), které xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výdaji.

Za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxx fondů, x grantů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx x xxx x xxxxx poskytnuta xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx dle §34 xxxx. 4 xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a vývoje (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx podpora (např. xxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35x x §35x xxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §34 xxxx. 4 x 5 xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §34 xxxx. 1 x 4 xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odčitatelných xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dle §34 xxxx. 1 zákona (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx anebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx odpočtu xxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 5 zákona).

10. Xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obdobích (§34 xxxx. 5 xxxxxx) xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdaňovacími (xxx §34a xxxx. 3 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období, xxx x xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx za něj xxxxxx přiznání).

Pokud poplatník x xxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, tj. x xxxxxx, kdy xxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx základ xxxx x xxxxxx (x. 270 xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a vývoje xxxxxxxxx xxxx ho xxxxxxxxx v celkové xxxxx výši, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx přenášet xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx x xxxx 2019 (xxx vzniku xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1400 xxx. Xx, xxx xxxxxxxx xx x. 242 xxx 400 xxx. Xx, přestože xxxxxxx xxxxxx xxxx 600 xxx. Xx. X xxx xxxxxxx xxx xx dalších období xxxxxxx xxxxx 800 xxx. Xx, xxxxxxx 200 xxx. Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnit nelze.

11. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx, kdy poplatník xxxxxxx xxxxxxx a x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost je xxxxxxxx xxxxxxx nižší, xx možné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dalšího období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §23a a §23c zákona, a xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx dni přeměny

Nástupnická xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23a x §23c xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpočet x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx zanikají xxx likvidace.

14. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxxx ustanovení §34a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočet xx xxxx 100 % xxxx 110 % xxxxxx (xxxxxxx) vynaložených x období na xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x vývoje a xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx:

x) 100 % xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx na výzkum x vývoj a xxxxxxxxxx xx odpočtu x období, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, nepřevýší xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj x minulém xxxxxx (x rozhodné xxxx),

x) 110 % xxxxxx (xxxxxxx) může xxxxxxxxx xx odpočtu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxx x celkovými xxxxxx (xxxxxxx) zahrnovanými xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x rozhodné xxxx).

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (náklady) xx realizaci všech xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 1 000 000 Xx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2014 vynaložil xxxxxxx xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) ve výši 800 000 Xx, xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx období 2014 xx xxxxx xxxxxxxx 800 000 Kč (xx. 100 % xxxxxx výdajů (nákladů)),

b) xx xxxx 1 200 000 Xx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2014 xx xxxxx xxxxxxxx 1 220 000 Xx (xx. 100 % x 1000 000 Kč + 110 % x 200 000 Kč).

Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx z příjmů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 12 xxxxxx (xxxx. xx 1.1.2014 xx 31.12.2014), xxxx xxxxxxxxx xxxxx období 12 xxxxxx (od 1.1.2013 do 31.12 2013), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx xxxx 2014 delší xxx 12 měsíců (xxxx. xx 1.11.2012 xx 31.12.2013) xxxx xxxxxx (xxxx. v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.).

15. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx

Xxxxx Oznámení podle §34ba xxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxxx x realizací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odpočet xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá uplatňovat xxxxxxx xx základu xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx stejného xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx podle §34ba xxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx odpočet odečíst xx xxxxxxx daně, xxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx jednat za xxxxxxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxx daňového přiznání xx xxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., xxxxx č. 206/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 132/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxx odrůdám xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 207/2000 Xx. o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, osivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.