Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17

Sdělení ke Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Pákistánskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx1

(xxxx jen „Xxxxxxx“)

x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx2 (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-127

Xxxxxx 1

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xx xx Smlouva xx základě xxxxxx x notifikací xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Pákistánská islámská xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx daní z xxxxxx, a xx xxxx by byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx x xxxxxxx vztahy mezi xxxxx zeměmi, xx xxxxxxx takto:“.

2) Xxxxx xxxx článku 24 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států vedou xxxx xxxxxxx x xx ke xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx, xxxx, bez xxxxxx na opravné xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx států, předložit xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxx 27 xxxxxxxx 1 Smlouvy xx nahrazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„1. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti a xxxxxxxxx, že získání xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx bylo xxxxxx x hlavních cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx výhoda, xxx xxxxxx xx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prokázáno, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx by bylo x xxxxxxx x xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

1 Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x příjmu xxxx xxxxxxxxx xxx č. 58/2015 Sb.m.s.

2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji proti xxxxxxxxx daňového základu x xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 32/2020 Sb.m.s.

Článek 2

Xxxx xxxxxxx změny Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1)

x) v České xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vyplácených xxxx připisovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnost dávající xxxxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx;

x) v Pákistánské xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout takovým xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx dni nebo xx xxxxxx dni xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx k 1. xxxxx 2021 nebo xxxxxxx;

2) v obou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2021 xxxx později; x

3) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 se xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x 2) tohoto článku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx státu k 1. dubnu 2021 xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx způsobilé k xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx podle Xxxxxxx xxxx xxx, než xxxx modifikována Úmluvou, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ke kterému xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx