Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

50

Sdělení ke Smlouvě xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku v xxxxx xxxx x xxxxxx1) (xxxx xxx „Xxxxxxx") x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx úmluvu x implementaci xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044 467

Č. j.: XX-5860/2017/15-121

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx výhrad x notifikací xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxx Izrael ve xxxxxx k Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx vylučovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, x xx xxxx xx byly xxxxxxxxx příležitosti k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, a to x xxxxxxx prospěch xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx),

xx xxxxxxx xxxxx:".

2) Xxxx xxxxxx 25 Xxxxxxx xx nahrazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„Xxxxxx 25

Xxxxxxx výhod

Jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx plynoucí xx Smlouvy bylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx.".

Xxxxxx 2

Výše xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1)

x) v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o daně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout takovým xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2021 xxxx později;

b) xx Xxxxx Izrael, pokud xxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxx nastala x xxxxxxx dni nebo xx xxxxxx dni xxxxxxxxxxx období, které xxxxxx k 1. xxxx 2020 nebo xxxxxxx;

2)

x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx ostatní xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx; x

x) xx Xxxxx Xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. ledna 2022 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxx Izrael x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx vyhlášena xxx č. 21/1995 Sb.

2) Mnohostranná xxxxxx x implementaci xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového základu x přesouvání xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx pod č. 32/2020 Sb. m. s.