Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Martin Xxxxxx

X. j. 27709/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxx xxx §6, 7, 8 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx x příjmů"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 x jedné xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx od 14.10.2020 xxxxxxxx xxxx omezeny Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření xx xxx 12.10.2020 č. 1021:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanečních, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a diskoték

- xxxxxxxx koncertů x xxxxxx hudebních, divadelních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, oslav xxxxxx do registrovaného xxxxxxxxxxx a smutečních xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí,

- pořádání xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxx,

- pořádání xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx center, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrad,

- xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx a obdobných xxxxxxxxxxxx nebo kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

promíjím

1. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx dani x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx x úhradě xxxx, x níž xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nejpozději xxx 31.12.2020;

2. xxxxxx xx xxx silniční na xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 podle §10 xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020;

3. zálohy xx xxx x xxxxxx splatné podle §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v období xx 15.10.2020 do 15.12.2020.

XX.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxx x xxxxxxx hodnoty xx bezúplatné dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „zákon o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“) x období xx 1.10.2020 do 31.12.2020:

- Xxxxxxxxx soupravy XXXXX-19 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X. xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“), 3822 00;

- Testovací soupravy XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx reakcích, které xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx testovací xxxxxxxx x přístroje XXXXX-19 xxxxxxxxx x klinických xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx zařadit pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx / xxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxx filtrů xxxx xxxxxxxxxxxx částí, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6307 90;

- Plynové masky, x mechanickými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činiteli, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 4015 11;

- Ostatní xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, impregnované, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx kaučukem, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx pletené xxx háčkované, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které xxx xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6505 00;

- Ochranné xxxxx pro xxxxxxxxxxx / lékařské xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx netkaných textilií, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5602 xxxx 5603, xxxx které xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx vyrobeny za xxxxxxx technologie spunbond, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6210 10;

- Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zhotovené x xxxxxxxxxxxx textilií xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx impregnované, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kódů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 5903, 5906 xxxx 5907, mezi xxxxx xxxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkaný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 a 6210 50;

- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, mezi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, které xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skenery (XX) xxxxxxxxxxx rotující xxxxxxxxxx stroj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxx diagnostice xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx mimotělní xxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx oxid xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (umělé xxxxxxx xxxxxxxxx), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchaného xxxxxxx xx x z xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx kyslíkovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, počítaje x xx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx onemocnění, stavu xxxx jednoho xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx času, xxxx xxxxx patří xxxxxx oxymetry xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx životních xxxxxx, která xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Xxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravené xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x léčebným xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 31;

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x podobné výrobky, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Intubační soupravy, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 4818 90;

2. daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx dodané xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bezúplatné xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x období xx 1.10.2020 do 31.12.2020:

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - nedenaturovaný, obsahující 80 % obj. xxxx více xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2207 10;

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx - xxxxxx xxxx xxx obecně xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx činitelů na xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, který lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3808 94;

- Ostatní xxxxxxxxxxx přípravky - x xxxxxx xxxx x balení pro xxxxxx prodej xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx principu xxxx xxxx xxxxxx xxxx, které lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - xx xxxxxx X2X2 též xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 2847 00;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxxxxx xxxx xxx - X2X2 upravený xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx, a to x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravený xx xxxxx nebo x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (včetně xxxxx xxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxxx povrchů - X2X2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxx prodej xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako dezinfekční xxxxxxxxx, obsahující alkohol, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

3. xxx z přidané xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx od 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx zboží bylo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x zdravotních službách");

4. xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 do 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx");

6. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;

7. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxxx bylo dodáno xxx potřeby Xxxxxx Xxxxx republiky;

8. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby Xxxxxx Xxxxx republiky;

9. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v období xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxxx bylo xxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x sociálních xxxxxxxx");

10. xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty v xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxx služba xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx události na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx prominutí příslušenství xxxx x xxxxxx xx daň. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od 14.10.2020 Xxxxxxxxx vlády Xxxxx republiky o xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx dne 12.10.2020 č. 1021 a zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx postiženým xxxxxxxxxxxxxx i nepodnikatelským xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příjmů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx omezených xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x varieté, xxxxx, xxxxxxxx, veletrhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx koupališť, wellness xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxx, xxxxxxx, výstavních prostor, xxxxx, zámků xxxx. Xxxx rozhodný xxxxxx xxxx xxx posouzení, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností, xxxx xxxxxxx období xxxxxx xx září 2020, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx příjmů x xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezených Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x přijetí krizového xxxxxxxx ze xxx 12.10.2020 č. 1021, oznámí xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i prostým xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prominut xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx září 2020, xxxxx 2020 x listopad 2020, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx na daň xxxxxxxx xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, xxxxx x xxxxxx xx daň x xxxxxx fyzických xxxx x na xxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx splatné x xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxx daně. V xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx v zákonné xxxxx.

Xxx xxxxxxx se xxxxx, že v xxxxxxx, v xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2 a xxxxxxxx přijímaných x xxxx xxxxxxxx na xxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné události x. x. 15195/2020/3901-4 xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx 9/2020 xxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx i x prominutí úroku x xxxxxxxx, xxxx. xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k hromadnému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxx xxxxxxxxx soupravy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranné xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx promíjí xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx bezúplatném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. bezúplatném xxxxxx xxxxx určeného pro xxxx výrobu, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmezí. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxx xx odpočet xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx se prominutí xxxxxxxx, vychází xx xxxxxxx „Sazební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu v xxxxxxxxxxx s COVID-19 xx xxxxxxxxxxxx XX".

Xxx xxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx dezinfekčních xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx dané xxxxx xxxxxx k xxxxxx dezinfekčního xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a zároveň xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxx xxxxxxx xx xx výrobce, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx promíjí xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb ať xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tak například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjmenovaným xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxx ně xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxxxx z předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vyjmenovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány x období nouzového xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx vymezen odkazem xx zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, kdo může xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s tím, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kraje jednotkami xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Policie České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxx ve smyslu §34 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx denních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, domovy xx zvláštním režimem, xxxxxxxx bydlení, azylové xxxx, xxxx na xxx cesty, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx denní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x mládež, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, centra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rané xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx následné xxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx