Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXXXXXXXX

x prominutí daně, xxxxxxxxxxxxx daně a xxxxxx xx xxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 27709/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx subjektům, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxx dle §6, 7, 8 a 9 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx 14.10.2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12.10.2020 č. 1021:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanečních, herních x podobných společenských xxxxx x xxxxxxxx

- xxxxxxxx koncertů x xxxxxx xxxxxxxxx, divadelních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x smutečních xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x varieté,

- xxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxxxx akcí,

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí,

- xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, wellness zařízení,

- xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrad,

- xxxxxxxxxxx muzeí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx nebo kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

xx podmínky, že xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx,

xxxxxxxx

1. xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx dani z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období III. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx, x xxx se xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020;

2. xxxxxx na xxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020;

3. xxxxxx xx daň x xxxxxx xxxxxxx podle §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx x období xx 15.10.2020 do 15.12.2020.

XX.

Xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty

promíjím

1. daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“) x období xx 1.10.2020 xx 31.12.2020:

- Xxxxxxxxx soupravy XXXXX-19 xxx diagnostické xxxxxxxxx založené xx xxxxx nukleové xxxxxxxx xxxxxx polymerázové xxxxxxxx xxxxxx (PCR), xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx označení xxxxx xxxxxxx v příloze X. nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx“), 3822 00;

- Testovací xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx reakcích, které xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístroje XXXXX-19 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx filtrů nebo xxxxxxxxxxxx částí, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 6307 90;

- Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx částmi xxxx vyměnitelnými filtry, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx činiteli, kam xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahující ochranu xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Xxxxxxxx brýle x brýle, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx xxxxxxxxxxx více než xxxxxx xxx, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx rukavice, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx rukavice z xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 4015 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxx x kaučuku, xxxxx lze zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Pletené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, impregnované, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx pletené xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6505 00;

- Ochranné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx / lékařské použití xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx textilií, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx laminované x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 5602 nebo 5603, xxxx které xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spunbond, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6210 10;

- Xxxxxxx textilní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pogumovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx impregnované, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx laminované x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 5903, 5906 nebo 5907, xxxx které xxxxx xxxx. unisexový xxxxxxxxxx tkaný xxxxx xxxxxxxxxxxx plasty, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx oděvy xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3926 20;

- Kapalinové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxx teploměry, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro měření xx čele, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx rotující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oxygenace (ECMO) xxxxxxxxxxx mimotělní xxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xxx, že xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uhličitý x xxxxxxxx okysličuje xxxxxxx krvinky, kterou xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx přístroje), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ventilaci xxxxxxx dýchaného xxxxxxx xx a x xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx patří xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřetržité xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Vata, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx impregnované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 31;

- Kovové xxxxxxxx jehly x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, katétry, kanyly x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9018 39;

- Intubační xxxxxxxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Xxxxxxxx prostěradla, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 4818 90;

2. xxx x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u nichž xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020:

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 80 % xxx. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2207 10;

- Xxxxxxxxxx roztok - nedenaturovaný, 75 % xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx - roztok xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx činitelů xx xxxxx, xx bázi xxxxxxxx, který lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x balení pro xxxxxx prodej xxxx xxxx xxxxxxxx impregnované xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sterilizátory - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx předkládaný ve xxxxxx - xx xxxxxx X2X2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2847 00;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx - X2X2 xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxx, xxxxxx antiseptika na xxxx, x xx x odměřených dávkách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx - X2X2 upravený xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky - x úpravě xxxx x balení xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx benzalkoniumchloridu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

3. xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty v xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx");

4. xxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty x xxxxxx od 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx v xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx toto xxxxx bylo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému");

6. xxx x xxxxxxx xxxxxxx za bezúplatné xxxxxxxxxx služby, x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. d) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

7. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, pokud toto xxxxx bylo xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

8. daň x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

9. daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v období xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxx službách");

10. xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx vznikla povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.10.2020 xx 31.12.2020, xxxxx xxxx tato služba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 a xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxx své pravomoci xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx přistoupit ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x zálohy xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx od 14.10.2020 Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxx 12.10.2020 č. 1021 a zároveň xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx eliminovat xxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedochází k xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ulevit postiženým xxxxxxxxxxxxxx i nepodnikatelským xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx část příjmů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se tedy xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, pořadatele koncertů x jiných hudebních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a varieté, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxx, xxxxxxx, výstavních xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x jakém rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 2020, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx pocházela x činností zakázaných xxxx omezených Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxxxx ze xxx 12.10.2020 č. 1021, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxx x prostým xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx splatné 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, jakož x xxxxxx na daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx x xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. daňová xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxx xx xxxxx nutno xxxxx v xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx se xxxxx, xx x xxxxxxx, v xxxx xx xx toto xxxxxxxxxx nedopadá, xxxxx xxxxxx subjekty xx xxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posečkání, přičemž xx základě rozhodnutí x prominutí daně, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. j. 15195/2020/3901-4 xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9/2020 xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 automaticky x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hromadnému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx x následujících xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxx touto mimořádnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx testovací xxxxxxxx xxxx přístroje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19, roušky, xxxxxxxxxxx, ochranné xxxxx x xxxxxxx zboží xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx, zdravotnický spotřební xxxxxxxx, xxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základního zboží, xxxx. bezúplatném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx plátce xxxx bezúplatně xxxxx x xxxx xx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx „Sazební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x COVID-19 xx nomenklatury HS".

Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx primárně xxxxxxxx, x xxxxxxx xx dodáno xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx směřuje na xx výrobce, kteří xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými právními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmezí xxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Armádě Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x občerstvení xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rovněž xxxxxx zaměstnancům, klientům xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx pracují. X důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xx může xxxxxx x fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx.

Xxxx základní složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle §4 xxxx. 1 xxxxxx x integrovaném záchranném xxxxxxx Xxxxxxxx záchranný xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, denní xxxxxxxxxx, xxxxxxx stacionáře, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, xxxxxxxx xxxxxxx, azylové xxxx, domy xx xxx xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx centra, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx, xxxxxxxx poradny, sociálně xxxxxxxxxxxx dílny, centra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx