Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27

Xxxxxxx ke Smlouvě xxxx Českou republikou x Xxxxxxxxx republikou x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku x xxxxx daní x xxxxxx x x xxxxxxx1) (xxxx xxx „Xxxxxxx") x návaznosti xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044 467

X. x.: XX-5860/2017/15-90

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx se Smlouva xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Úmluvě xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Smlouvy xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx a z xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění skrze xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nazývají „treaty-shopping" x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích jurisdikcí),

se xxxxxxx takto:".

2) Pro xxxxx Xxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx součástí:

„Jestliže xx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx výhodě, xxxx výhoda, bez xxxxxx na jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x části xxxxxx xxxx majetku, xxxxx xxxx prokázáno, xx xxxxxxxxxx této výhody x xxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx s účelem x xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.".

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdroje x xxxxxx vyplácených xxxx xxxxxxxxxxxxx nerezidentům, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takovým daním xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

2)

x) x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx; x

x) v Xxxxxxxx republice, xxxxx xxx x všechny xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 xxxx později.

Ing. Xxxxxx Xxxx, v. r.

pověřený xxxxxxx xxxxxx Xxxx x příjmů x xxxxxxxxxx

1) Smlouva mezi Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x zabránění daňovému xxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyhlášena xxx č. 31/2007 Sb. m. s., Xxxxxxxx x xx xx Xx. x. x. č. 100/2012

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření x boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám xxxx xxxxxxxxx pod č. 32/2020 Sb. m. s.