Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Xxx. Martin Dvořák

Č. x. 15195/2020/3901-4

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, za podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 dojde xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

II. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 nejpozději xxx 18.8.2020,

promíjím

úrok x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx řádu x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx na xxxx x příjmů xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019;

III. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxxxx §32 x 33 zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákonné xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), v jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx 31.3.2020 xx 30.11.2020, xx xxxxxxxx, xx x podání xxxxxxxx přiznání dojde xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 daňového řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx;

XX. Xxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §135 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 zákonného opatření x xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 31.3.2020 xx 30.11.2020, xx xxxxxxxx, xx x úhradě daně x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxx zálohy xx xxxx daň xxxxx nejpozději xxx 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx na xxxxxx, jejímž prostřednictvím xx xxxx xxx xxxxx;

X. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx") v období xx 18.5.2020 xx 31.7.2020:

- Testovací xxxxxxxx XXXXX-19 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX), které xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx označení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), 3822 00;

- Testovací soupravy XXXXX-19 xxx diagnostické xxxxxxxxx založené na xxxxxxxxxxxxxx reakcích, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx testovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x netkaných xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6307 90;

- Xxxxxxx masky, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx obličejové xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Ochranné xxxxx x brýle, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx štíty xxxxxxxxxxx více xxx xxxxxx xxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 11;

- Ostatní xxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx lze zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, impregnované, xxxxxxxxxx xxxx potažené xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6505 00;

- Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx / lékařské xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx textilií, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo laminované x xxxxxxxx kódů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5602 nebo 5603, xxxx které xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx technologie spunbond, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 10;

- Ostatní textilní xxxxxxxx oděvy zhotovené x xxxxxxxxxxxx textilií xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx laminované x xxxxxxxx kódů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5903, 5906 xxxx 5907, xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Ochranné xxxxx xxxxxxxx z plastových xxxxx, které xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3926 20;

- Kapalinové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klinické xxxxxxx teploměry, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx teploměry, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx měření xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skenery (XX) xxxxxxxxxxx rotující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřních orgánů xxxx xxx diagnostice xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECMO) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xxx, xx odebírá xxxx x těla xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Xxxxxxxx ventilátory (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzduchu xx x x xxxx, které lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx kyslíkovou xxxxxxx xxxxxx kyslíkových xxxxx, počítaje x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systémů, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jednoho či xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Vata, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x podobné xxxxxxx impregnované xxxx xxxxxxxx farmaceutickými látkami xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k léčebným xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 31;

- Kovové xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Xxxxxxxx prostěradla, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4818 90;

XX. Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud dodané xxxxx bylo použito x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 1 xx spojení s §21 odst. 4 xxxx. d) xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 18.5.2020 xx 31.7.2020:

- Alkoholový xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 80 % xxx. nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 2207 10;

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % ethylalkoholu, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Dezinfekční prostředek xx xxxx - xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky - x xxxxxx xxxx v xxxxxx xxx drobný prodej xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alkoholem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Lékařské, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx páry xxxx xxxxxx xxxx, které xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - xx velkém H2O2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2847 00;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx - X2X2 xxxxxxxx xxx vnitřní xxxx xxxxxx použití xxxx xxx, včetně xxxxxxxxxxx xx kůži, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravený xx xxxxx nebo x balení pro xxxxxx prodej (xxxxxx xxxxx pro nemocnice) xxx xxxxxx použití, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Peroxid xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čištění xxxxxxx - H2O2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx přípravky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx benzalkoniumchloridu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, který xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „Xxxxxxxx"), za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §259x xxxxxxxx xxxx, za podmínky, xx xxxxxx bude xxxxxx x xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního hlášení xxxxx §101 x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x vydání výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, doplnění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx od 1.3.2020 xx 31.7.2020 x xxxxxx o xxxxxxxxx pokuty bude xxxxxx v xxxxxx xx 1.8.2020 do 31.12.2020;

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx podána x xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 odst. 1 písm. f) Xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxx znění (dále xxx „xxxxx kodex Xxxx"), xx xxxxxxxx, xx žádost bude xxxxxx x období xx 1.8.2020 do 31.12.2020;

5. xxxxxxx poplatek xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx na xxxx nebo xxx xxxxx čl. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána v xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx osobního xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x jeho vydání xxxx xxxxxx x xxxxxx od 1.8.2020 xx 31.12.2020;

XXXX. Daňovým xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx individuální xxxxxxx podle §156 xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daně, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xx 12.3.2020 do 31.12.2020;

XX. Xxxxxxx subjektům, x výjimkou daňových xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx x. 456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx"), podávajícím xxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxx §136 odst. 2 daňového xxxx, xx xxxxxxxx, že x podání daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 daňového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx x Finanční xxxxxx České republiky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx podle §136 xxxx. 2 daňového xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu x xxxx z xxxxxxxxx částky xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx dani z xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019;

XX. Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2019 ke xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxx x xxxxxx"), xx způsob xxxxx §7 odst. 7 nebo §9 xxxx. 4 zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx a výdajích, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018 dojde z xxxxxx xxxxxxxxx v §23 odst. 8 xxxxxx x daních x xxxxxx nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2018;

XXX. Xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx k zahájení xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o příjmech x výdajích, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příjmů za xxxxxxxxx období roku 2018 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxx zahájení účtování, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech a xxxxxxxx;

XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx k dani x příjmů xxxxx §136 odst. 1 xxxx 2 daňového xxxx, xxxxxx xxxxx §38v zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxx osvobozený xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx období xxxx 2019, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxx §38x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záloh xxxxx §38j odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx x podání vyúčtování xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 došlo xxxxxxxxxx dne 31.5.2020,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 daňového xxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatele x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí daně, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx částečně (xxxxxx X až VII xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx §260 xxxxxxxx xxxx x doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní x xxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím, x xxxxxxx xx přetrvávající xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prominutí příslušenství xxxx spojeného x xxxxxxx podáním daňového xxxxxxx x xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období roku 2019 x x xxxxxx úhradou této xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu, tj. xx 1.4.2020, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 18.8.2020 (dosud bylo xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. x. MF-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020 xxxxxxxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020). Tímto způsobem xxxx fakticky xxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 18.8.2020 xxx xxxxxx.

Xxxxxx tolerance xxx xxxx sjednoceno x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019 x x pozdní xxxxxxx xxxx daně xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx lhůtě dle §136 odst. 2 xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k §21 xxxxxx č. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 na osoby xxxxxxxxx se soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx insolvenčního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2"), který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx do xxxxxxxx 3 měsíců ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx x dani x nabytí xxxxxxxxxx xxxx a s xxxxxx xxxxxxx daně x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxx zálohy xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, x to xx xxx 31.12.2020 (dosud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. MF-7633/2020/3901-2 xx xxx 24.3.2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 31.8.2020). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx, případně xxxxxx xx daň, xxxxxxxxxx xx 31.12.2020 xxx xxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mimořádnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. MF-8592/2020/39-2 ze dne 31.3.2020 došlo k xxxxxxxxxx prominutí xxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daň x přidané xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dodání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31.7.2020. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x xxxx xx na xxx xxxxxxxxx prominutí podle xxxxxx rozhodnutí, bude xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx okruhu zboží, xx xxxxx se xxxxxxxxx vztahuje, xxxxxxx xx seznamu „Sazební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx XX“, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být použito xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx je dané xxxxx určeno k xxxxxx dezinfekčního xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a zároveň xx dodáno výrobci, xxxxx je oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx dodáno xxxxx xxxxxxxxxxx xx výroku XX xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx podmínkou je xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxx si x xxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx 31.7.2020, po xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/941 ze xxx 3.4.2020, xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.7.2020 xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a cla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx dodáno xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění.

Dále xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků, xxxx. x prodloužení xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. x. MF-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020, x. x. MF-7633/2020/3901-2 xx xxx 24.3.2020 x č. x. XX-10021/2020/39-2 xx xxx 15.4.2020. Prominutí ve xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxxxx se bude xxxxxxxxx na xxxxxx xx 1.8.2020 do 31.12.2020. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku šíření xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 nebude x ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §101k xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx v období xx 1.8.2020 do 31.12 2020 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx změně, doplnění xx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx došlo x době xx 1.3.2020 do 31.7.2020.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx SARS-CoV-2 xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení xxxx úhrady xx xxxxxxx. Tím xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x individuální xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno (od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31.12.2020) x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx subjekty; x akcesorickému xxxxxxxxx xxxxx dojde vždy x xx daně, x xxxxx došlo x xxxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutím xxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx spojeného s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 x s xxxxxx xxxxxxx této xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě xxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xx. do 1.7.2020, xxxxx-xx ke splnění xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx nejpozději xx 18.8.2020 xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx x přihlédnutím x §21 zákona x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xx Specializovaný xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §36 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2018 x x pozdní xxxxxxx xxxx xxxx x poplatníků, x xxxxx xxxxx v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 nebo §9 odst. 4 xxxxxx x daních x příjmů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx podmínky, xx xx splnění xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020. Xxxxx §23 xxxx. 8 zákona o xxxxxx x příjmů xx lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací období, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaká xx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx též x prominutí xxxxxx xx neoznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020. Xxxxx §38v zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nastavena xxx podání daňových xxxxxxxx x dani x xxxxxx.

Xxxxxxx pak xxxx předmětným xxxxxxxxxxx, x ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx SARS-CoV-2, xxxxxxxxx xxxxxx za opožděné xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.5.2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat vyúčtování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záloh xxxxxxx bez xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí rozhodla xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí