Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Č. x. 15195/2020/3901-4

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 daňového xxxx, za xxxxxxxx, xx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 dojde nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019;

II. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

promíjím

úrok z xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx xxxx z příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2019;

III. Daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §32 x 33 xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx 31.3.2020 do 30.11.2020, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §135 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx nemovitých věcí xxxxxxxxxxxxxxx zálohy podle §44 xxxxxxxxx opatření x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 31.3.2020 xx 30.11.2020, xx podmínky, xx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx tuto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 daňového xxxx a xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx na této xxxx nebo na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tato xxx xxxxx;

X. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, u nichž xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx") x období xx 18.5.2020 xx 31.7.2020:

- Testovací soupravy XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řetězové xxxxxx (XXX), xxxxx xxx zařadit xxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxx x příloze X. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění (dále xxx „kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku"), 3822 00;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx diagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx diagnostiku xx vitro, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / roušky, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roušek x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6307 90;

- Plynové masky, x mechanickými částmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx činiteli, kam xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx plynové xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 9020 00;

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové štíty xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx rukavice x xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 4015 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxx x kaučuku, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 6116 10;

- Textilní rukavice, xxxx než xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx síťky xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6505 00;

- Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx použití xxxxxxxx x xxxxx xxxx netkaných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 5602 xxxx 5603, xxxx xxxxx patří xxxxx zhotovené z xxxxxxxxx textilií, xxxxx xxxx vyrobeny za xxxxxxx technologie spunbond, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 6210 10;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tkanin, xxxxx xxxx impregnované, povrstvené, xxxxxxxx xxxx laminované x xxxxxxxx kódů xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 5903, 5906 xxxx 5907, mezi xxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oblek xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z plastových xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 3926 20;

- Kapalinové xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klinické xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx teploměry, mezi xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infračervené xxxxxxxxx xxx měření xx xxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX) využívající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při diagnostice xxxxxx jako xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oxygenace (ECMO) xxxxxxxxxxx mimotělní xxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a uměle xxxxxxxxxx oxid uhličitý x současně xxxxxxxxxx xxxxxxx krvinky, xxxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 90,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (umělé xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ventilaci xxxxxxx dýchaného vzduchu xx x z xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9019 20;

- Ostatní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9019 20;

- Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů x průběhu xxxx, xxxx která xxxxx xxxxxx oxymetry nebo xxxxx monitorovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx životních xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Xxxx, xxxx, obinadla, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3005 90;

- Injekční xxxxxxxxx, též x xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9018 31;

- Kovové xxxxxxxx jehly x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx výrobky, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Papírová xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 4818 90;

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn k xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x výrobě dále xxxxxxxxxxxxx zboží, nebo xxxxxxxxxx dodání dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx vznikla povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx s §21 odst. 4 xxxx. d) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 18.5.2020 xx 31.7.2020:

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - nedenaturovaný, xxxxxxxxxx 80 % xxx. nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2207 10;

- Alkoholový xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2208 90;

- Dezinfekční xxxxxxxxxx xx xxxx - xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx infekčních xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alkoholem xxxx xxxxxx dezinfekčními xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx laboratorní sterilizátory - fungující xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 8419 20;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxxxxx xx velkém - xx xxxxxx X2X2 xxx ztužený močovinou, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 2847 00;

- Peroxid vodíku xxxxxxxxxxx xxxx lék - X2X2 upravený xxx vnitřní nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx antiseptika xx xxxx, a xx x odměřených xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx pro nemocnice) xxx xxxxxx použití, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx - H2O2 xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahující xxxxxxx, xxxxxx benzalkoniumchloridu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Sazebníku, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Sazebník"), xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx úroku z xxxxxxxx nebo xxxxx x posečkané částky xxxxx §259x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, za xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x vydání výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výzvy xx xxxxx, doplnění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x xxxx xx 1.3.2020 do 31.7.2020 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxx v xxxxxx xx 1.8.2020 do 31.12.2020;

3. správní xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx x období xx 1.8.2020 do 31.12.2020;

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx kodex Xxxx"), xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.8.2020 do 31.12.2020;

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx úlevy xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, za xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx od 1.8.2020 xx 31.12.2020;

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 2 xxxx. a) Xxxxxxxxx, xx vydání potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx od 1.8.2020 xx 31.12.2020;

VIII. Daňovým xxxxxxxxx, xxxx bylo xx základě individuální xxxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodů souvisejících xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx 12.3.2020 xx 31.12.2020;

XX. Xxxxxxx subjektům, x výjimkou daňových xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx x. 456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 2 daňového řádu, xx podmínky, že x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx roku 2019 xxxxx nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019;

X. Daňovým xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, které xxxx vybranými xxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx x úrok z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx xxxx z xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

XX. Xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx řádu, x nichž xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"), xx způsob xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a výdajích, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2018 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu za xxxxxxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2018;

XXX. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani x xxxxxx podle §136 odst. 1 xxxx 2 daňového xxxx, x xxxxx xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2018, xxxxx xx xxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxx účtování, xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx vedení záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxxx podle §38v zákona x xxxxxx z příjmů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozený xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019, xx xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxx nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za nesplnění xxxx xxxxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx podávajícím xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx vybírané xxxxxxx formou záloh xxxxx §38j odst. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx dne 31.5.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 daňového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) daňového xxxx a za xxxxxx xxxxxxxx zvýšených xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na podnikatele x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx poplatků. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx X xx XXX xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx §260 xxxxxxxx xxxx x doplňuje xxxxxxxxx individuální instituty xxxxxxxxxx eliminovat negativní xxxxx spojený s xxxxxxx xxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxx x dani x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx lhůtě xxx §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, xx. xx 1.4.2020, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 18.8.2020 (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. x. MF-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020 xxxxxxxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020). Xxxxx způsobem xxxx fakticky umožněno xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 18.8.2020 xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx sjednoceno x novým prominutím xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poplatníkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxx §136 odst. 2 xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k §21 xxxxxx x. 191/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2"), který xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti x ručením omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců ode xxx následujícího po xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxxx daně x nabytí nemovitých xxxx nebo xxxxxx xx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxx 31.12.2020 (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. MF-7633/2020/3901-2 xx xxx 24.3.2020 podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020). Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, nejpozději xx 31.12.2020 bez xxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mimořádnou xxxxxxxx. Rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. MF-8592/2020/39-2 xx xxx 31.3.2020 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutím xx promíjí xxx x přidané hodnoty, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31.7.2020. X xxxxxxx, že xxxxxx dodá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, bude xx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx zboží, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx „Sazební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx XX“, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx daň x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je dané xxxxx určeno k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx primárně xxxxxxxx, a xxxxxxx xx dodáno výrobci, xxxxx je xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dále bude xxx z přidané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx dodáno xxxxx xxxxxxxxxxx xx výroku XX tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínkou xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx oprávněn xxxxxxxx xx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx do 31.7.2020, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/941 ze xxx 3.4.2020, kterým xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.7.2020 xxxxxxxxxx xx xxxx z přidané xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx dodáno xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění COVID-19, xx xxxxxx zapojeným xx boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx x. j. MF-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020, x. x. MF-7633/2020/3901-2 xx dne 24.3.2020 x č. x. XX-10021/2020/39-2 xx dne 15.4.2020. Prominutí ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bude xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020. Xxxxxxx prominutí xx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx poplatek xx přijetí žádosti x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx §101k xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx x období xx 1.8.2020 xx 31.12 2020 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxx x podání kontrolního xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx, doplnění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx podání souvisejícího xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x xxxx od 1.3.2020 xx 31.7.2020.

Ministryně xxxxxxx se dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dopady šíření xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rozhodla přistoupit x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx z posečkané xxxxxx v případech, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx xxx podávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a správců xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Prominutí bude xxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31.12.2020) x xxxx dopadat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx prominutí xxxxx dojde xxxx x xx xxxx, x které xxxxx x posečkání.

Tímto xxxxxxxxxxx xxxx nově xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě xxx §136 odst. 2 xxxxxxxx xxxx, xx. xx 1.7.2020, xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 18.8.2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx xxxxxxxxxx xx 18.8.2020 xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x §21 zákona x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2.

Z xxxxxx plošného xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxxx xxxxxxxx mohou x xxxxxxx, že naplní xxxxxxxx pro prodloužení xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx, žádat xxxxxxx xxxx standardním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §36 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu.

Předmětným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dodatečného daňového xxxxxxx k xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018 x s xxxxxx xxxxxxx této xxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx došlo v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxx způsobu uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, xx podmínky, xx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020. Xxxxx §23 odst. 8 zákona o xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ustanovení navázána xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx zachování xxxxxx tolerance, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx z příjmů.

Předmětným xxxxxxxxxxx xxxxx též x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podáno nejpozději xxx 18.8.2020. Podle §38v zákona x xxxxxx x příjmů xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxx zachování stejné xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxx podání daňových xxxxxxxx x dani x xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx vyúčtování za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx nejpozději xxx 31.5.2020. Tímto xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záloh xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně xxxxxxx