Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx

(Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 1/2020)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx Mikuláš

Telefon: 257044059

X. x. XX-24256/2016/15-57

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nové mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12. xxxxx 2018 x Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx 20. xxxxxxxx 2019. Xxxxx článku 27 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) pokud jde x daně vybírané xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. lednu 2020 xxxx xxxxxxx;

x) pokud xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx příjmy za xxxxx daňový xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2020 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx, které jsou xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx některých xxxxxxxxxx Smlouvy xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx. xx úplné xxxxxxxxxx xx daně x Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. články 10, 11 x 12). Osoba, xxxxx xx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx ze xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx ze Xxxxxxx spočívajících xx xxxxxxx sazbě xxxxxxxx xxxx xxxx poplatník, xxxxx je skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx plátci daně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx snížené sazby xxxx. Xxxxx je xx nezbytné, xxxx xxxxxx daně požadovat xxxxx xxxxxxxxx informace xxx doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxx plátce xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx ze Smlouvy.

K xxxxxxx xxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx (xxxxxxx x xxxx. článku 13 xxxx.) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxx příjmu xxxxxx x osvobození xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. potvrzení x českém xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx měl pak xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx osvobození xxxxxxx. Xxxxx xx xx nezbytné, může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výhodu xx Smlouvy. Po xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, a xx xx xxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx platba xxxxxx xxxxxx.

Xx účelem xxxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx použít patřičný xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx. Application xxx entitlement xx xxxxxxx xxx xxxx xx domestic source xxxxxx (xxx xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxxx x. 29-12 x 72-2 xxxx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx součinnosti s xxxxxxxxx plátcem xxxx, xxxx. plátcem xxxxxx.

Xxxxxx 3

1. xxxxx 2020, xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, přestala být x xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx ČSFR x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího zdanění x zabránění xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Soulu xxx 27. dubna 1992 (č. 124/1995 Sb.).

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x.x. 251/62 754/1995 xx xxx 5. xxxxx 1995, publikovaný xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/1995.

Xxx. Václav Xxxx x. r.

pověřený xxxxxxx odboru 15 - Příjmové xxxx