Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. XX-8592/2020/39-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxx výrobu, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. d) zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx") v xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx"):

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reakce (XXX), xxxxx xxx zařadit xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx I. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx jen „kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku") 3822 00;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 pro xxxxxxxxxxxx reagencie založené xx xxxxxxxxxxxxxx reakcích, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3002 15;

- Diagnostické testovací xxxxxxxx a přístroje XXXXX-19 používané x xxxxxxxxxx laboratořích pro xxxxxxxxxxx xx vitro, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / roušky, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6307 90;

- Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vyměnitelnými xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx masky obsahující xxxxxxx očí xxxx xxxxxxxxxx štíty, x xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Ochranné xxxxx a brýle, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Plastové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx háčkované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Textilní xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Jednorázové xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6505 00;

- Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textilií xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 5602 xxxx 5603, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6210 10;

- Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou impregnované, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5903, 5906 xxxx 5907, mezi xxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zařadit pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, mezi xxxxx xxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx teploměry nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx na xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 9025 19;

- Počítačové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX) využívající xxxxxxxx rentgenový xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pneumonie, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx odstraňuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx červené xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Lékařské xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx přístroje), xxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohybem xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx, počítaje x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxxxxx xxxx elektronická xxxxxxxx xxx sledování onemocnění, xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx x průběhu xxxx, xxxx xxxxx xxxxx pulzní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx používané pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Xxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx impregnované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravené xx formě nebo x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 31;

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9018 39;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 4818 90.

II. Plátcům xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx x období od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxx roztok - xxxxxxxxxxxxxx, obsahující 80 % xxx. xxxx xxxx ethylalkoholu, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2207 10;

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % ethylalkoholu, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx prostředek xx xxxx - xxxxxx xxxx gel obecně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx bázi xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x balení xxx xxxxxx xxxxxx jako xxxx ubrousky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, chirurgické xxxx xxxxxxxxxxx sterilizátory - xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx vroucí xxxx, které lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - xx xxxxxx X2X2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2847 00;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxxxxx xxxx xxx - X2X2 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravený xx xxxxx xxxx x xxxxxx pro drobný xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povrchů - X2X2 upravený xxxx xxxxxxx roztok xxx povrchy xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3808 94;

- Ostatní xxxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dezinfekční xxxxxxxxx, obsahující alkohol, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Xxxxxxx subjektům platícím xxxxxx xx daň xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx a xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx 15.4.2020 x do 15.7.2020, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.10.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx financí xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2, xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx velké xxxxxxxxxx xxxxx občanů x podnikatelů, která xx x posledních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) daňového xxxx x xxxxxxxxxxx xx stanoveném rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a příslušenství xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx zejména testovací xxxxxxxx xxxx přístroje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostice XXXXX-19, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a podobné xxxxx určené xxx xxxxxxx obličeje, xxx, xxxxx, xxxx teploměry, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiál, ale xxx dezinfekční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx rozhodnutím se xxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základního xxxxx, xxxx. bezúplatném xxxxxx zboží určeného xxx jeho výrobu, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozmezí. X xxxxxxx, že xxxxxx dodá xxxxxxxxxx xxxxx x bude xx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXXXX-19 do xxxxxxxxxxxx XX", xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Xxx dodání xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx hodnoty prominuta xxxxx tehdy, xxxxx xx xxxx zboží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx tak xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx bude daň x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx bude bezúplatně xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xx výroku II xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodla u xxxx silniční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx záloh xx daň silniční xxxxxxxxx xx 15.4.2020 x xx 15.7.2020, xxxxx-xx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15.10.2020. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx zálohy na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx sankce, xxxxxxxx x úhradě xxxxx xxxxxxxxxx xx 15.10.2020. Xxxxxxx prominutí se xxxxxxxx x na xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xx delší období xxx xx xxx 15.10.2020 x xxxxxx xxxxxxx přesto zálohy xx xxxx silniční xx 15.10.2020 uhradí.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně financí xxxxxxxx tak, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně xxxxxxx