Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x příslušenství xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. j. MF-8592/2020/39-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx za bezúplatné xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zboží, které xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, u xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx") v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx šířením viru XXXX-XxX-2 (xxxx jen „xxxxxxx stav"):

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx reagencie xxxxxxxx xx xxxxx nukleové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (PCR), xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx označení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I. nařízení Xxxx (EHS) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx") 3822 00;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 3002 15;

- Diagnostické testovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX-19 používané v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vitro, xxxxx lze zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obličejových xxxxxx z netkaných xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6307 90;

- Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyměnitelnými xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx biologickými xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx očí nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Chirurgické rukavice x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 4015 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Pletené xxxx háčkované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plasty xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6116 10;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx háčkované, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Jednorázové xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6505 00;

- Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené z xxxxx xxxx netkaných xxxxxxxx, též xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5602 nebo 5603, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 10;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx impregnované, xxxxxxxxxx, potažené xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 5903, 5906 xxxx 5907, mezi xxxxx patří např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkaný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxx teploměry s xxxxxx čtením, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Ostatní xxxxxxxxx, xxxx které patří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teploměry xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx tomografické xxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx membránová oxygenace (XXXX) poskytující mimotělní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx zařadit xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Lékařské ventilátory (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do a x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xx několika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx pulzní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 19;

- Xxxx, gáza, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx farmaceutickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx formě xxxx x balení xxx xxxxxx prodej k xxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, též x xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9018 31;

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Intubační xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Papírová xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 4818 90.

II. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx za bezúplatné xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, pokud xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x výrobě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxx vyjmenovaného xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 ve spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x období xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 80 % xxx. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2207 10;

- Alkoholový xxxxxx - nedenaturovaný, 75 % xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx prostředek xx xxxx - roztok xxxx gel xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činitelů xx xxxxx, xx bázi xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx nebo x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, chirurgické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx principu xxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 8419 20;

- Peroxid xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx - xx xxxxxx X2X2 též xxxxxxx močovinou, xxxxx xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2847 00;

- Xxxxxxx xxxxxx předkládaný xxxx xxx - X2X2 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx xxxx lék, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx nebo x xxxxxx xxx drobný xxxxxx (xxxxxx přímo xxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx použití, který xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxxx povrchů - H2O2 upravený xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx - x xxxxxx xxxx v xxxxxx xxx drobný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahující xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx platícím xxxxxx xx xxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 daňového xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx daň xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx podle §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do 15.4.2020 x do 15.7.2020, za xxxxxxxx, xx x úhradě xxxxxx xxxxx dojde xxxxxxxxxx dne 15.10.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanů x podnikatelů, xxxxx xx x posledních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x přistoupila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x příslušenství xxxx xxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xx vztahuje na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyvolaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x nástroje používané x xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranné xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obličeje, xxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky, zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx dezinfekční prostředky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2. Xxxxx rozhodnutím se xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základního xxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx a xxxx xx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx okruhu zboží, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vychází xx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx XX", zveřejněného xx xxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx

(https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Xxx dodání xxxxx, které xx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx prominuta xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zboží xxxxxx k výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx výrobci, který xx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxx xxxxxxx na ty xxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xx výroku XX xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 15.4.2020 x xx 15.7.2020, xxxxx-xx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15.10.2020. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx zálohy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx dojde xxxxxxxxxx xx 15.10.2020. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xx delší xxxxxx xxx xx xxx 15.10.2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 15.10.2020 uhradí.

S xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx uvedeno xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx