Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

25

Xxxxx x. D-334

Sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.x.: 39/86&xxxx;849/2009-393

1.

Xxxx

X reakci xx xxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx členství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx ohlasy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx sdělení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx XXX) x xxxxxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx SZDZ), xxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx specifikován x Kapitole 1 Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx cenách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx Xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx k aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ze ZDP (xxxxxxxxx §23 odst. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx) x jsou xxxxx xxxxxxx v xxxxxx D-332 Sdělení Xxxxxxxxxxxx financí k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (x.x.: 39/86&xxxx;829/2009-393), který xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Xxxxx xxxxxxxxx xx se xxx xxxxxx určit xxxxxxxx xxxx pro daňové xxxxx ve shodě x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čase stanovení xxxxxx cen. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x zda xx xxxx vytvořeny xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx, xxx návazně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx daňová xxxxxxxxx usiluje x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dokumentace je xxxxx xxxxxxxx jakýsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, aby xx xxxxxxxx dostatečný xxxxx dokumentů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x aby požadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx 1.4. výše xxxxxxxxx xxxxxx X-332 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principů Směrnice xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ZDP) xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx skupiny nadnárodních xxxxxxx se xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

2.

XX jako xxxxxxx xxxx OECD

Česká xxxxxxxxx xxxx člen OECD xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx manuálem, který xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, je Xxxxxxxx o převodních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxx vypracovaná xx xxxxx Zprávy Výboru xxx fiskální xxxxxxxxxxx XXXX (dále jen Xxxxxxxx). Xxxx Směrnice xxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x její zásady xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx států.

Dokumentací xxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxx Kapitola V. Xxxxxxxx.

3.

XX xxxx xxxxxxx xxxx XX

Xx xxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxx XX x cílem sjednotit xxxxxxx x pravidla xxx tvorbu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (xxxx xxx XX XXXX) vytvořen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x převodním xxxxx (XX Transfer Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx jen XX XXX), xx xxxxx základě xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx cen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Documentation xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx XX). Xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumentační xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx měla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxxxxx snaží xxxxxxxxxx. Existence xxxxxxx x rámci xxxx XX činí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě. Příprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xx xxx může xxx ekonomicky x xxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxx evropské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (XX XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX XXX xx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx cenám xxxxxxxxxxxx podniky, x xx xx xxxx xxxxxxx:

X. První xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. "Xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentační xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx použitelný xxx všechny xxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx měly znázorňovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx celou xxxxxxx a jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Masterfile) xx xxxx obsahovat hlavně xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků (xxxxxx organizačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);

x) xxxxxx xxxxx spojených xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v XX, xx. xxxxxx xxxxx:

 • xxxx transakcí (xxxxxxxx x nehmotného majetku, xxxxxx, xxxxxxx xxx.),
 • xxxxxx xxxxxxxxx,
 • xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx funkcí x xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx z čistě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx společnost;

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx, knowhow xxxx.) x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx se tvorby xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx systému převodních xxx xxxx skupiny, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx cen xx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xx nákladech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohod (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xx xxxxxxxx na spojené xxxxx x EU;

i) xxxxxxx každého domácího xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidly.

II. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifickou xxx konkrétní zemi, xxxxxxxxxxx členským státem x xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx by x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s předchozím xxxxxxx rokem;

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx tento xxxxxx xxxxxxx:

 • xxx transakcí (xxxxxxxx x nehmotného majetku, xxxxxx, xxxxxxx xxx.),
 • xxxxxx xxxxxxxxx,
 • xxxxxx transakcí;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, tj.:

 • charakteristické xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo služeb,
 • funkční xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx),
 • xxxxxxx podmínky,
 • ekonomické okolnosti,
 • zvláštní xxxxxxxx strategie;

d) vysvětlení xxxxxxxx xx výběru x xxxxxxxxxxx xxxxx(x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převodních xxx x xxx byla xxxxxxxxx;

x) případné relevantní xxxxxxxxx x vnitřních x/xxxx vnějších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, ochranných xxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxx xxxx.) a xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatky;

g) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tvorby xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx skupiny, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu;

h) xxxxxx ujednání x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (závazných xxxxxxxxx) a seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xx xxxxxxxx xx spojené xxxxx x EU;

i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx připraví xxxxxxxxxxx specifickou xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem x xxxxx xxx rezidence. Xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovým xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

 • xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, služeb, xxxxxxx atd.),
 • průběh xxxxxxxxx,
 • xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx analýzu, xx.:

 • xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb,
 • funkční xxxxxxx (xxxxxxxxxx funkce, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx),
 • xxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxx okolnosti,
 • zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx metod(y) xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xx. xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen a xxx byla uplatněna;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitřních x/xxxx xxxxxxxx srovnatelných xxxxxxx;

x) xxxxx způsobu začlenění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx uvážení xxxxxxxxxx, xxxx dokumenty xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx dokumenty xxx xxxxxx každý podnik xxx. Xxxxxxxxxx by xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxx x takové xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl tedy xxxxxx xxxx, že xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx něm xxxx xxxx požaduje.

Graficky xxx xxxxxxx XX XXX ilustrovat následovně:

Dokumentační xxxxxxx xxx xxxx X xx xx xxxxxxx x Masterfile xxxxxxxxxx o specifickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx X. Xxxxxxx by xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx X doplnila Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státem X.

Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodních xxx x xxxxx xx měla xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx, kdyby xx xxxxx podnik xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x veškerých xxxxxxxxxx vztazích xxxxxx xxxxxxx x lépe xxxxxxxx celou její xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

Důležitou xxxxxxx je též xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx databází. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x srovnatelných nezávislých xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxx x externích xxxxxx. Xxx vyžádání xxxxxxxxxx dokumentace xx xx xxxx přednostně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxxx xxxx o externích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx XX TPD xxxxxxx. Tzn. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx skupinu. Xxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx svých xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sdělení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tento pokyn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi spojenými xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti. Veškeré xxxxxx xxx budou xxxxxxxxxx v xxxxxxx x platnými xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx vůči xxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx cenám je xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxx:

x) x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání závazného xxxxxxxxx xx základě §38nc XXX - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sjednávaná xxxx xxxxxxxxx osobami,

c) xxx xxxxxxxx xxxxxx vedoucího x xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx dle xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění v xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxx xxxxxxxxx podniků 90/436/XXX (xxxx xxx Xxxxxxxxxx konvence).

Jak již xxxx uvedeno, pro xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx Masterfile xxxxxxxxxx. Xxx. xxxxxxxxxxx si xxxx xxxxx rozhodnout, xxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvářet xx xxxxx skupinu xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx skupina spojených xxxx zvolí, česká xxxxxx správa bude x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxx aplikovat xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v XX.

Xxx xxxxxx na xx, xxx podnik xxxxxx koncept XX XXX x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jednotně xxxx xx xxxxxxxx dokumentovat xxxxxx svých převodních xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

 • xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) - popis xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx o spojených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vztazích xxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx-xxx xxxx.) a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodních xxx, seznam xxxxxxxx x podílení xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx) zúčastněných společností, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx nedostatečného xxxxxx těchto xxxxxxxxx x skupině xxxx x přiměřeném čase xxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx okolnosti v xxxxxxx čase xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx;
 • xxxxxxxxx x xxxxxxx - přesný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kompletní xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.;
 • xxxxxxxxx o obchodním xxxxxx (transakci) - xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xxxxx obchodním vztahem, xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění (xxxxxx x marketingové xxxxxx, xxxxxxxxxxx, atd.) xx xxxxx xxxxxxxxxx popsat xxxxxxxxxxxxxxx poskytovaných služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx;
 • xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obchodní xxxxx - marketingové xxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní ekonomické xxxxxxxx xx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, apod.;
 • informace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxxx způsob xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, proč xxx xxxxx způsob xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislými xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 3.1.-3.83 Xxxxxxxx;
 • xxxxxxxxx x tom, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX XXX.

Xxxxxxxx xxxxx by xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x určení, xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s principem xxxxxxx odstupu x xxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s XX XXX.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, pro xxxxxx xxx vyměřit xx xxxxxxx xxx (§148 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (10 resp. 5 xxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx delší.

Tento xxxxx xxxxxxxxx pokyn D-293 xxxxxx xxx x.x.: 39/116&xxxx;682/2005-393 x xx účinný od 1.1.2011.

Xxx. Xxx Knížek, x. x.

xxxxxx ředitel xxxxxxx 051