Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx znění. Zrušeno Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 x účinností xx 1.1.2017

16

Pokyn x. X-109

x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1994 x xxxxxxxx vypovězení smluv x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx RVHP s Xxxxxxxxx republikou

Referent: xxx. X. Xxxx, tel.: 2454&xxxx;3197

X. x.: 251/7&xxxx;055/1995 xx xxx 20.xxxxx 1995

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Maďarské xxxxxxxxx xx základě §96 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzniklých x důsledku neznalosti xxxxxxxxxxx, že Maďarská xxxxxxxxx vypověděla s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1994 mnohostrannou Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (Sbírka xxxxxx č. 30/1979) x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx (Sbírka xxxxxx č. 49/1979 Sb.)

Xxxxxxxxx je, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1994 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.xxxx 1995.

Xxx 27.xxxxxxxx 1994 xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Maďarskou xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx č. 22/1995).

X. xxxxxxxx xxxxxxxx financí XX:

Xxx. Xxx Xxxx, x. r.