Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0615(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. června 2021 o udělování licence k logu Natura 2000 R P
32020R1209 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1209 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány R P
32019R1978 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1978 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32017R1430 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 R P
32017R1001 NAŘÍZENÍ EVORPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32016L0943 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Text s významem pro EHP) R P
32015L2436R(02) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách ( Úřední věstník Evropské unie L 336 ze dne 23. prosince 2015 ) R P
32015R2424R(02) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ( Úřední věstník Evropské unie L 341 ze dne 24. prosince 2015 ) R P
32015R2424R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ( Úřední věstník Evropské unie L 341 ze dne 24. prosince 2015 ) R P
32015R2424 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Text s významem pro EHP) R P
32015R2206 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2206 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32015L2436 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32014R1294 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1294/2014 ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši poplatku za žádost a zkušebního poplatku, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32014L0026 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP) R P
32013R1352 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány R P
32012R1260 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu R P
32012R1257 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany R P
32012R0510 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 510/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32012R0386 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Text s významem pro EHP) R P
32012L0028 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Text s významem pro EHP) R P