Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32013R1294 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES R P
32013R0656 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 656/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vzor pasu vydaného v Chorvatsku pro psy, kočky a fretky (Text s významem pro EHP) R P
31996R0482 Nařízení Komise (ES) č. 482/96 ze dne 19. března 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31995R1762 Nařízení Komise (ES) č. 1762/95 ze dne 19. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31994R3254 Nařízení Komise (ES) č. 3254/94 ze dne 19.prosince 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31994R1500 Nařízení Rady (ES) č. 1500/94 ze dne 21.června 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31994R0655 Nařízení Komise (ES) č. 655/94 ze dne 24.března 1994, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství, pokud jde o jednotný správní doklad a používané kódy R P
31993R3665 Nařízení Komise (ES) č. 3665/93 ze dne 21.prosince 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P