Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0991 32021D0991 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/991 ze dne 7. června 2021 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských nejvzdálenějších regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU R P
32014R0319 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 (Text s významem pro EHP) R P
32009R0355 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 355/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství R P
32005R1687 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1687/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně úpravy některých poplatků (Text s významem pro EHP) R P
32005R1042 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1042/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Text s významem pro EHP) R P
32004R0781 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu R P
31995R2869 Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13.prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství R P