Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) x. 781/2004

ze dne 26. dubna 2004,

kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2869/95 o poplatcích xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) x. 40/94 xx xxx 20. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxx xxxxxx Společenství [1], x zejména xx xxxxxx 139 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2868/95 xx xxx 13. xxxxxxxx 1995, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 40/94 o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na nařízení Xxxxxx (XX) x. 2869/95 xx dne 13. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pro harmonizaci xx xxxxxxxx trhu (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx) [3],

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxx 142 nařízení Rady (XX) x. 40/94, xxxx jen „nařízení", xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účtuje poplatek.

(2) Xxxxxx 154 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx převod vyznačení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx členských států xxxxx Xxxxxxxxx dohody xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 108 až 110, x zejména xx. 109 odst. 1 stanoví, xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx.

(3) Ustanovení xx. 139 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx být uhrazeny Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx platebních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx. 139 xxxx. 3 nařízení (XX) x. 40/94 xxxxx, že poplatkový xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 158.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx, prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx trhu (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 2869/95 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx (xxxxxxxx známky x xxxxx) se mění xxxxx:

1. Ustanovení čl. 2 xxxx 20 xx nahrazuje xxxxx:

(x xxxxxx)

„20. Xxxxxxxx za xxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Společenství (xx. 109 xxxx. 1 x xx. 154 xxxx. 1; xxxxxxxx 45 xxxx. 2 x xxxxxxxx 123 xxxx. 2):

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Madridského xxxxxxxxx

200“

2. X xxxxxx 2 xx doplňuje bod, xxxxx xxx:

(x xxxxxx)

„31. Xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 142 xxxx. 5)

300“

3. X článku 2, xx. 3 xxxx. 3 x xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xx odkazy xx XXX nahrazují xxxxxx xx eura.

4. Xxxxxx 6 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 6

Měny

Veškeré platby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prezidentem xxxxx čl. 5 xxxx. 2, se xxxxx v xxxxxx.“

5. Xx xxxxxx 10 xx vkládají nové xxxxxx 11, 12, 13 x 14, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 11

Jednotlivý xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyznačení Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 7 Xxxxxxxxxxx protokolu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

2. Xxxxxxx mezinárodního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající xx xxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského společenství, xxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 7 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyznačení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx 2 je ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následujících xxxxxx xxxxxxxxxxx generálním xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 35 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení x Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 1&xxxx;875 xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxx xx xxxxxx třídu xxxxxxx nebo služeb xxxxxxxx xxxxxxx třídou;

b) xxx kolektivní xxxxxx xxxxx pravidla 121 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx (ES) č. 2868/95: 3&xxxx;675 xxx xxxx xxxxxxxx 800 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx podle xx. 8 odst. 7 Xxxxxxxxxxx protokolu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uhradit xxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Světové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 35 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx protokolu:

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: 2&xxxx;300 xxx xxxx 500 eur xx xxxxxx třídu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtou xxxxxx;

x) x xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 121 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2868/95: 4&xxxx;800 xxx plus 1&xxxx;000 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx počínaje xxxxxxx třídou.

Článek 13

Xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx všech xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s vyznačením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poplatku, který xx xxx podle xx. 149 xxxx. 4 xxxx čl. 151 xxxx. 4 xxxxxxxx Rady (XX) x. 40/94 xxxxxx

x) x případě xxxxxxxxxx xxxxxx: 1 100 xxx xxxx 200 xxx xx každou xxxxx xxxxxxx nebo služeb xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) v případě xxxxxxxxxx xxxxxx: 2&xxxx;200 xxx xxxx 400 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx části xxxxxxx x xxxxxx uvedených x vyznačením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx. 149 xxxx. 4 xxxx xx. 151 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx, 50 % xxxxxxx mezi xxxxxxxx xx xxxxx splatnými xxxxx xx. 11 xxxx. 3 tohoto xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxx čl. 11 xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx x služby, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu podle xxxxxxxx 113 xxxx. 2 písm. x) xx d) xxxx xxxxx xxxxxxxx 115 xxxx. 3 xxxx. x) až d) x odst. 4 xxxxxxxx Komise (XX) x. 2868/95.

4. Poplatky xx xxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxxxx zápisu nebo xxxx zástupci.

Článek 14

Xxxxxx 1 xx 10 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx poplatky, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx Madridský xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx závazné x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 26. xxxxx 2004.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxxx XXXXXXXXXX

xxxx Komise


[1] Xx. xxxx. X 11, 14.1.1994, x. 1.

[2] Xx. xxxx. X 303, 15.12.1995, x. 1.

[3] Xx. xxxx. X 303, 15.12.1995, x. 33.