Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R1910 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1910 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020 R
32015R2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2003 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32014R1196 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1196/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32013R0859 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 859/2013 ze dne 5. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32012R1083 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1083/2012 ze dne 19. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32011R0937 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 937/2011 ze dne 21. září 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32009R1023 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1023/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32009R1006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1006/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32008R0960 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 960/2008 ze dne 30. září 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32007R0847 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 847/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32006R1031 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1031/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32005R1099 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1099/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32004R0808 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
31999D0035 Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 1998, kterým se provádí směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (oznámeno pod číslem K(1998) 3950) (Text s významem pro EHP) (1999/34/ES) R P
31995L0057 Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu R P