Animace načítání

Stránka se připravuje...


32022R2183
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2183 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
2022
2183
08.11.2022
Nařízení
3
R