Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020R2148R(01)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data
2020
2148
08.10.2020
Opravy
3
R