Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/2148 ze xxx 8. října 2020, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 139/2014, pokud xxx x bezpečnost xxxxx a xxxxxxx xxxx

(Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx X 428 xx xxx 18. prosince 2020)

Xxxxxx, xxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx:

xxxxx:

„xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 139/2014, xxxxx xxx x bezpečnost xxxxx x xxxxxxx xxxx“,

xx xxx:

„xxxxxx xx xxxx nařízení (EU) x. 139/2014, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx“.

Xxxxxx 10, 3. xxx odůvodnění:

místo:

„(3)

Bezpečnost dráhy xx jednou z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výskytu xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ICAO“). Xxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxx představují xxxxxxx nehod xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xx snížil xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxx s bezpečností xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx k narušení xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pozemní xxxxxx x vyjetí x xxxxx.“,

xx xxx:

„(3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xx jednou z xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxx související s xxxxxxxx bezpečností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xx proto mělo xxx změněno xxx, xxx se snížil xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx.“

Xxxxxx 11, 11. bod odůvodnění, xxxxx věta:

místo:

„(11)

Faktory přispívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x poškození xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vozidel, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“,

xx být:

„(11)

Faktory přispívající x událostem týkajícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stav x vhodnost vozidel, xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x přehledová xxxxxxxx.“

Xxxxxx 11, 14. xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxx:

„(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx letadel naznačuje, xx faktory xxxxxxxxxxxxxx x poškození xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx situační xxxxxxx, nedostatečná xxxxxx xxxxxxxx x nedostatečné xxxx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx.“,

xx xxx:

„(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxx x vážných xxxxxxxxx xxxxx vlečení xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.“

Xxxxxx 14, xxxxxxx, xxx 1 písm. a), xxxxxx xx x xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx 6a, 6x x 6c, xxx 6x xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„–

XXX, xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) x dodatků (xxxxxxxxxxx),“

xx xxx:

„–

XXX, včetně xxxx (xxxxxxxxxx) a xxxxxxx (xxxxxxxxxxx),“.

Xxxxxx 14, xxxxxxx, bod 1 xxxx. x), xxxxxx xx v xxxxxxx X xxxxxxxx (EU) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx 24x x 24x, xxx 24a:

místo:

„24a)

„„spolehlivostí xxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx pravděpodobnost, xx xxxxx instalace funguje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systém xx provozně použitelný;“,

má xxx:

„24x)

„„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx instalace xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx provozně xxxxxxxxxx;“.

Xxxxxx 16, xxxxxxx, xxx 1 xxxx. x), kterým se x příloze X xxxxxxxx (EU) x. 139/2014 xxxxxxxxx xxx 47, xxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„–

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxxxx provozu xxxxxxx x případě vyššího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písmene xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odbavovací xxxxx (xxx/xx),“

xx xxx:

„–

xxxx xxxxxxxxxx a přistávacích xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyššího xxxxxxx xxxxxxxx značení xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx/xx),“.

Xxxxxx 18, xxxxxxx, xxx 3 písm. x), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) x. 139/2014 xxxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.010, xxxx. x) xxx 2:

místo:

„2)

aby x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx fázi celého xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxx;“,

xx být:

„2)

aby u xxxxxxxxxx xxx nedocházelo x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx celého xxxxxxx x bylo xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx procesy xxx xxxxxx možných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxx zajistit integritu xxx xx xxxx xxxxxx;“.

Xxxxxx 19, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) č. 139/2014 doplňují body XXX.XXX.X.020 xx XXX.XXX.X.055, xxx XXX.XXX.X.040 xxxx. x):

xxxxx:

„x)

xxxx xxxxxxxxxx řešeny xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“,

xx xxx:

„x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx chyby v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 20, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx v xxxxxxx XX nařízení (EU) x. 139/2014 doplňují xxxx XXX.XXX.X.020 xx XXX.XXX.X.055, xxx XXX.XXX.X.055:

xxxxx:

„Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx používané k xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxx své xxxxxx, xxxx xx to xxxx nepříznivý dopad xx jakost xxxxxxxxx xxx.“,

xx být:

„Při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nástroje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpoře xxxx xxxxxxxxxxxx zpracování leteckých xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.“

Xxxxxx 20, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), kterým xx x xxxxxxx XX nařízení (XX) x. 139/2014 doplňuje xxx ADR.OPS.A.057, písm. x) xxx 1 xxxxxx x):

xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o zřízení, xxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx, xxxxxx xxxx postupů, xxxx o nebezpečí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nezbytná pro xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xxxxxxx provozem;“,

má xxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, stavu xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x nebezpečí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 20, příloha, bod 3 písm. x), xxxxxx xx v xxxxxxx IV xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxx bod ADR.OPS.A.057, xxxx. x) xxx 6:

xxxxx:

„6)

xxxxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;“,

xx xxx:

„6)

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustav xxxxxxx;“.

Xxxxxx 21, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx IV xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, xxxx. x) xxxx 10, 11 x 12:

xxxxx:

„10)

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx;

11)

xxxxxxxxx laserová xxxxxxxxxx, laserová představení x vyhledávací xxxxxx x okolí letiště, xxxxx xx mohlo xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

12)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx bránících xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx pásu;“,

má xxx:

„10)

xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx označujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx opětné uvedení xx provozu;

11)

plánovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pátrací světla x xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohlo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vidění xxxxxx;

12)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v překážkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provoz x prostorech xxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dráhového xxxx;“.

Xxxxxx 21, příloha, xxx 3 písm. x), kterým xx x příloze XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, písm. c) xxxx 4 a 5:

xxxxx:

„4)

xx tří xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxx NOTAM x xxxxxxx dobou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsažené x XXXXX zahrnuty xx xxxxxxx XXX;

5)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva XXXXX, když zpráva XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx tříměsíční xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xx další xxxxxx xxxxx xxx xxx měsíce; x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.“,

xx xxx:

„4)

xx xxx xxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxx XXXXX x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx informace xxxxxxxx x NOTAM xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX;

5)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxx xxxxxx XXXXX s xxxxxxxxxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxxxx překročí tříměsíční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xx xxxxx období delší xxx tři xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx, xxx tyto informace xxxx zveřejněny v xxxxxxx XXX.“

Xxxxxx 22, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. c), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, písm. x) xxx 10:

místo:

„10)

vytvořená xxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx XXX nebo xxxxxxx XXX;“,

xx být:

„10)

vytvořená xxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx informace x xxxxxxx dobou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odkazy xx AIP nebo xxxxxxx AIP;“.

Strana 23, xxxxxxx, bod 3 xxxx. x), xxxxxx xx x příloze XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx ADR.OPS.A.065, xxxx. x):

xxxxx:

„x)

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.“,

xx xxx:

„x)

Xxxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx.“

Xxxxxx 31, xxxxxxx, xxx 3 písm. x), xxxxxx se x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxx body ADR.OPS.B.026, XXX.XXX.X.027, ADR.OPS.B.028 a XXX.XXX.X.029, bod ADR.OPS.B.028 xxxx. d):

místo:

„d)

vytvoří a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřené komunikace x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx na odbavovací xxxxx x stanovištěm xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vlečení;“,

má xxx:

„x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x koordinace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx;“.

Xxxxxx 34, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx ADR.OPS.B.036 x XXX.XXX.X.037, bod XXX.XXX.X.036 písm. x) xxx 4:

místo:

„4)

vytvoří xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, tak i xx xxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“,

xx xxx:

„4)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xxx xx preventivní, tak x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonnosti.“

Strana 36, příloha, xxx 3 písm. x), xxxxxx xx v xxxxxxx IV xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxxx xxxx ADR.OPS.C.010 x ADR.OPS.C.015, bod XXX.XXX.X.015 xxxx. x):

xxxxx:

„x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvoří x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zajištění provozuschopnosti xxxxxxxxxxxx návěstidel x xxxxxxx návěstidel letiště xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení letadel x vozidel, xxxxx:“,

xx xxx:

„x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návěstidel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx byla zajištěna xxxxxxxxxx navádění x xxxxxx letadel x xxxxxxx, takto:“.