Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020D1346
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1346 ze dne 25. září 2020, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
2020
1346
25.09.2020
Rozhodnutí
3
D