Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1346

xx xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 na zmírnění xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 požádalo Řecko Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 xxxx Xxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6,4% x xxxxxxx xxxx 196,4 % xxxxxxx xxxxxxxx produktu (XXX). Podle předběžné xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 se xxxxxxxxxxx, že xx XXX Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 9 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx x Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se zvláštními xxxxxxxxx xxx zaměstnance x soukromém sektoru, xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx pozastaveny, xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pracovní doby x xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx terciárního sektoru, xxx xxxxx 4. xx 8. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx „xxxxxx xxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“&xxxx;(2), xxx xxx xxxxx žádost Xxxxx ze dne 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx zaměstnance soukromého xxxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx opatření si xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provoz, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx odvětvím, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, a xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního příspěvku xx výši 534 XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je, xx xxxxxxxxxxxxx zachová xxxxxx xxxx zaměstnanců(tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx době, po xxxxxx byla pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx financované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podmínkou xxx zisk podpory x rámci xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

„Xxxxxx xxx xx dne 20. xxxxxx 2020“&xxxx;(3), xxx xxx xxxxx žádost Xxxxx xx dne 6. srpna 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xx xxxx 600 XXX, který xxx x xxxxx, xxxx xxxxxx 2020 poskytnut xxxxx xxxxxxxxxx..

(7)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxx xx 15. xxxxxx 2020 xx 15. října 2020 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jej xxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 2020, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxx x. 4690/2020“&xxxx;(4), xxx xxx xxxxx xxxxxx Řecka xx xxx 6. xxxxx 2020. Způsobilé xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přinejmenším x 20 %, x xxxxxxxx umožňuje snížit xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xx x 50 % xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 15. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 60 % jejich xxxxxxx xxxxxxx a 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx 1. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x neodpracovaných xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodin x 100 % příspěvků xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení.

(8)

A xxxxxxx „xxxxx x. 4714/2020“&xxxx;(5), jak jej xxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, konkrétně na xxxxxxx, x nichž xx – dle xxxxx x xxxx 2019 – 50 % xxxxxx obratu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a klade xx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x září 2020 xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxx xxxx x 30. červnu 2020.

(9)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, které stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že skutečné x plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 2 728 000 000 EUR x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. To xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxx značné xxxxx xxxxxxx a pracovní xxxx v Xxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, jak xx xxxxx žádost xx dne 6. xxxxx 2020, v xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(11)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pomoci Xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx se splatnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx poskytnout státní xxxxxxx podle xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Řecko xxxx xxxxxx provedlo.

(14)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly vzaty x xxxxx xxxxxxxxx x očekávané potřeby Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši 2 728 000 000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Řecku xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx v xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxxxx tak, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše bude xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx dohody x půjčce xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle článku 4 nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a uvolnění xxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx pro zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxx 13 „právního xxxx ze dne 14. xxxxxx 2020“;

b)

sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx 13 „právního xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborníkům, xxx xx uveden v xxxxxx 8 „právního xxxx xx dne 20. března 2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxx pracovní doby, xxx xx xxxxxx x článku 31 „xxxxxx x. 4690/2020“;

e)

příspěvky xxxxxxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx podnicích terciárního xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx 123 „xxxxxx x. 4714/2020“.

Článek 4

Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx doby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx provedeny.

Xxxxxx 5

Toto xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Toto xxxxxxxxxx xx zveřejní x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

V Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 (Vládní xxxxxxx A’ 64) xxxxxxxxxxxx článkem 3 xxxxxx 4682/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 76); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 12998/232 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 1078, 28. xxxxxx 2020, ministerské xxxxxxxxxx č. 16073/287, 22. dubna 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’1547, 22. dubna 2020), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 17788/346, 8. května 2020 (Vládní xxxxxxx X’ 1779, 10. xxxxxx 2020) a xxxxxxxxxxx rozhodnutí č. 23102/477/2020 (Vládní věstník X’ 2268, 13. xxxxxx. 2020).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xx dne 20. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 68) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x. 4683/2020 (Xxxxxx věstník X’ 83).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x. 4690/2020 (Xxxxxx věstník A’ 104) ratifikovaný xxxxxx 122 x 123 xxxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx xxxxxxx A’ 148), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 23103/478 (Xxxxxx xxxxxxx X 2274, 14. xxxxxx 2020) x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x. 32085/1771.

(5)  Zákon x. 4714/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 148) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 32085/1771.