Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020R0696
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19
2020
696
25.05.2020
Nařízení
3
R
Fungování trhu (07.40.20)