Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/696

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1008/2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pandemii XXXXX-19

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 100 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx konzultaci x Xxxxxxx regionů,

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx k prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx poptávky po xxxxxxx a přijetí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a třetími xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx leteckého xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebe, xxxxx x xxxxxxxxx regionu xx xxxxx xxxxxx xx srovnání x xxxxxxx 2019 k xxxxxxx leteckého xxxxxxx x xxxxxxxxx 90 %. Letečtí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx letového xxxx 2019 – 2020 a letním xxxxxx xxxxxxxx řádu 2020. Xxxxx xxxxx xxxxxx poptávky x xxxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravců k xxxxxxxx potížím x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX-19.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 (2) by mohlo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx, xxxxxxxx potíže. Xx tedy xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 do 31. prosince 2020 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx bezpečnost x existuje reálný xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rekonstrukci během xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx tohoto dvanáctiměsíčního xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx dopravce Xxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1008/2008 xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licenci.

(4)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxx 21 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xxxxxxxxx x xxxxxxx okamžitých krátkodobých xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx výkon provozních xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxx xx mohly být xxxxxxx trvání. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx XXXXX-19 by xxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 21 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008.

(5)

Xx letištích, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 2 a xxxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX (3), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vybíráni xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na potíže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx.

(6)

X xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 xx xxxxx na xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezen, xxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přestanou xx daném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx 96/67/XX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx takových xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx orgán letiště xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx odbavování vybrat xxxxx s xxx, xx tyto xxxxxx xxxxx poskytovány xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx-xx xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zakázku a xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX (4), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záruky, že xxxx xxxxxxxxxxxx nebude xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x chránit xxxxx xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 a xxxx xxxxx xx odvětví xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx průběžně xxxxxxxxxx dopad xxxxxxxx XXXXX-19 xx odvětví xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, po xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9)

Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, doby, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovateli služeb xxxxxxxxx odbavování x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx letiště může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie akty, xxxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (5). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx skupin odborníků Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobenými xxxxxxxx COVID-19, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx, aby bylo xxxxx rychle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx odvětví xxxx, bylo shledáno xxxxxxx xxxxxxxx výjimku xx lhůty xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Evropské unii, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie a Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

Jelikož cíle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxx, x xxxxxx xxxx rozsahu a xxxxxx, může být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity stanovenou x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x legislativní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znemožnily xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx by xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahovat xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(13)

Xxxxxxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx výjimečnými okolnostmi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 se xxxx takto:

1)

V xxxxxx 1 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.   Toto xxxxxxxx upravuje vydávání xxxxxxx leteckým dopravcům Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Stanoví xxxxxx dočasná xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxx.“

2)

X xxxxxx 9 se vkládají xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„1x.   Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. prosince 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx 2020, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx nepozastaví xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx během xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx existuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx období přezkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx pozastaví nebo xxxxx x zda xxxx dočasnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

1x.   Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx sítě xxxxxxxxxx letového xxxxxxx xxxxxxxxxx evropského nebe, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxx, že xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx x souladu x xxxxxxx 25a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 uvedené x xxxxxxxx 1x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1x.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1b. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx zprávu o xxxx věci. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1x xxxxxxx, xxxxxx Komise co xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxxxx 1b.

1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx odvětví letecké xxxxxxx v Unii xx na akty x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 25x.“

3)

Xxxxxx se nový xxxxxx, který xxx:

Článek 21x

Xxxxxxxxx opatření související x pandemií XXXXX-19

1.   Xxx xxxxxx na článek 21 xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx státy, x xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 21 odst. 1, odepřít nebo xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx založeno xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx důvodech xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx členské xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx opatření xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx pozastavit xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie.

4.   Xxxxx Xxxxxx xx základě nejlepších xxxxxxxxx xxxxxxxx, důkazů x xxxxx, jako xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro prevenci x kontrolu nemocí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pandemie XXXXX-19 zjistí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provozních práv xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx nutné x xx xxxxx období xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 25x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx změní xxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sleduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx nejdříve akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

6.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx dopadu pandemie XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx dopravy x Xxxx xx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25b.“

4)

Vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„XXXXXXXX XXx

XXXXXXX XXXXXXXX XXX SLUŽBY POZEMNÍHO XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24x

1.   Xxxxxxxx xx xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Rady 96/67/XX (*1) xxX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 28. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

2.   Xxxxxxxx od čl. 11 odst. 1 xxxx. e) směrnice 96/67/XX xxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestane vykonávat xxxx činnost před xxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu vybrat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo x xxx, xx xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxx.

3.   Xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx úrovně leteckého xxxxxxx ve srovnání x xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxx xx výsledkem dopadu xxxxxxxx XXXXX-19 x xx vede k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx s článkem 25x akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx článku odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx zprávu x této xxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

5.   Xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx odvětví xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 25x.

(*1)  Xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX xx xxx 15. xxxxx 1996 o xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36).“"

5)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Článek 25x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx přijímat akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 odst. 1x, xx. 21x odst. 4 x xx. 24x odst. 3 xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od 28. xxxxxx 2020.

3.   Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1x, čl. 21x xxxx. 4 x xx. 24x xxxx. 3 kdykoli xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx určené. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, nebo x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Před přijetím xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx s odborníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodě xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx aktu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

6.   Xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx xx. 9 odst. 1x, xx. 21a xxxx. 4 x xx. 24a odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx i Xxxx xxxx uplynutím této xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nevysloví. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxx prodlouží x xxx xxxxxx.

Xxxxxx 25x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupují x platnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx vyslovena xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2. V xxxxxxxx aktu v xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Evropský parlament xxxx Rada xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 25x. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komise xxxxx xxx neprodleně xxxx, xx jí Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx nařízení vstupuje x platnost xxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

D. X. SASSOLI

Za Xxxx

předsedkyně

A. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx dne 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 25. xxxxxx 2020.

(2)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provozování xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES xx dne 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx Společenství (Xx. xxxx. L 272, 25.10.1996, s. 36).

(4)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/ES (Xx. xxxx. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.