Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019L1936
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
2019
1936
23.10.2019
Směrnice
3
L