Animace načítání

Stránka se připravuje...


42018X1857
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže [2018/1857]
2018
1857
28.11.2018
Změny
4
X
Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů (15.20.20)