Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářské xxxxxx Organizace spojených xxxxxx (XXX XXX) x. 39 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx [2018/1857]

Zahrnuje veškerá xxxxxx xxxxx až xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se rozumí:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ schválení typu xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx podstatně xxxxxx, x xx xxxxxxx v případech, xxxx je:

2.2.1.

označení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx montovaných xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx redukčního převodu x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychloměru;

2.2.3.3.

rozsahem zobrazených xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů;

2.2.4.2.

xxxxxx xxxxxx;

2.3.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pneumatikami“ xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx pro xxxxx xx sněhu se xxxxxxxxxx xx standardně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„standardním xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xx studena xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x 0,2 xxxx;

2.5.

xxxxxxxxxxx“ část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rychlost xxxx xxxxxxx (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx indikované xxxxxxx rychlosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

2.5.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychloměru“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů“ xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kilometrů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx impulsy xx xxxxxx a určitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ vozidlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx kapalinou, mazivem, xxxxxxx a náhradním xxxxx (xx-xx poskytováno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), obsazené xxxxxxx xxxxxxx 75 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, volitelného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.   XXXXXX O SCHVÁLENÍ

3.1.   Žádost o schválení xxxx vozidla, xxxxx xxx o rychloměrné xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v trojím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx:

3.2.1.   xxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx zmíněných v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 x 2.6 výše; xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

3.3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typ xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx pro zajištění xxxxxx kontroly shodnosti xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx xxxx vozidla xx udělí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxxx xxx o rychloměrné xxxxxxxx x xxxxxxxx pro počítání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xxx číslice xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx předpise v době xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx strana nesmí xxxxxxxx shodné číslo xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 6 xxxxxx předpisu.

4.3.   Oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nepřesahujícím X4 (210 × 297 xx) xxxx složené xx tento xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vhodném xxxxxxx.

4.4.   Xx každé vozidlo, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xx viditelně x xx xxxxxx přístupném xxxxx xxxxx formuláře schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx rozlišovací xxxxx xxxx, která schválení xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx xxxxxx předpisu, xx xxxx následuje xxxxxxx „X“, pomlčka x xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx xx kružnice xxxxxxx v bodě 4.4.1.

4.5.   Vyhovuje-li xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která udělila xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx předepsaný x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxx předpisů, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o vozidle, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo přímo xx xx.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx příklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx palubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v přímém zorném xxxx řidiče x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx i v noci. Xxxxxx zobrazovaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

5.2.1.   V případě xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, X4, X5 x X7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx po 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx rychloměru 200 xx/x, xxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Xxxxxxxxx-xx maximální xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 km/h, uvádějí xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 30 km/h. Xxxxxxx intervaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx.

Xxxxx xx řidič xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx/x, xxxx v mph. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zobrazeny.

5.2.2.   V případě xxxxxxx xxxxxxxxx X, N x X3, L4, L5 x X7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx v zemích, xxx xxxx používány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (xxx); stupnice xxxx být členěna xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx xx řidič xxxx x xxxxxxxxx vybrat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx (xxxxxx xx hodinu), xxxx xxx xxxxxxxx zobrazena xxxx xxxxx x xx/x, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zobrazeny.

Číselné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zobrazeny xx xxxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx a musí xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx rychloměrů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 (mopedy), X2 x X6 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 km/h. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x a vyznačené xxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxxxxxxx 10 km/h. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx kategorií L1, X2 a L6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxx xxx označení v mph; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx po 1, 2, 5 xxxx 10 xxx. Číselné xxxxxxx rychlosti musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxx xxxxxxx hodnotou 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx. Pokud si xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph, xxxx být rychlost xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx/x, xxxx v mph. Xxxxxxxxx jednotky xxxx xxx trvale xxxxxxxxx.

5.3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx tímto xxxxxxxx:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vozidla, xxx xx xxxxxxx x xxxx 2.3 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx provádí xxx všechny typy xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx k montáži.

5.3.2.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rozložení xx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx o schválení xxxx (xxx xxxxxxx 1 bod 7).

5.3.3.

Referenční xxxxxxx x xxxxx rychloměru xxxx xxx 23 ± 5 °C.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx tlak, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx se zkouší xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

Maximální xxxxxxxxxxx rychlost (Vmax) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (km/h)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Vmax

45 &xx; Xxxx ≤ 100

40 xx/x x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 < Xxxx ≤ 150

40 xx/x, 80 km/h x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 km/h)

150 &xx; Xxxx

40 xx/x, 80 xx/x a 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx zkušební xxxxx xxxx xxx v době xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx xxxxxxx dynamometr, xxxxxx xxxxx by xxx xxx nejméně 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.3.5 xxxx xxxx být mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (V2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x

5.5.   Displej xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů xxxx xxx xxx řidiče xxxxxxxxx nebo přístupný. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zobrazovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx celé číslo x xxxxxxx kategorií X x X, x xxxxxxx pětimístné xxxx číslo u vozidel xxxxxxxxx X. Schvalovací xxxxxx nicméně mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.1.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.   XXXXX TYPU VOZIDLA

6.1.   Každá xxxxx xxxx xxxxxxx xx musí oznámit xxxxxxxxxxxxx orgánu, který xxx vozidla xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx provedené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

6.1.2.

požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx protokol.

6.2.   Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx změnách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx předpis.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Postupy k zaručení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a splňovalo xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7.3.   Xxx každý xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rychloměrného xxxxxxxx x xxxx montáže; xxxxxxx musí xxx xxx každý xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

7.4.   Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňované v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx roky.

7.5.   V případě, xx xxxx v průběhu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 7.4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí příslušný xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxx obnovení xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX NESHODNOST XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx udělené xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7.1 xxxx xxxxx vozidlo xxxxxxxx xxx kontrolách xxxxxxxxxxxx x xxxx 7 xxxx.

8.2.   Xxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxxx xxxxx udělila, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 1 xxxxxx předpisu.

9.   XXXXX X XXXXXX TECHNICKÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX A ADRESY SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a adresy technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a adresy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozšíření, xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX USTANOVENÍ

10.1.   Xx xxxx xxxxxx xxxxx změn 01 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odmítnout xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

10.2.   Xx 1. xxxx 2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxx schválen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

10.3.   Xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx.

10.4.   Xxx dne vstupu xxxxx xxxx 01 xxxxxx předpisu v platnost xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx série xxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx specifikacemi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx větší xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx čísla smluvních xxxxx Dohody x&xxxx;xxxx 1958 jsou uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

 Text obrazu

XXXXXXX 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx bod 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx schválen v Nizozemsku (X 4) podle xxxxxxxx x.&xxxx;39. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadavků předpisu XXX č. 39, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXX X

(xxx xxx 4.5 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx typ vozidla xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx č. 39 x&xxxx;33&xxxx;(1). Xxxxx xxxxxxxxx udávají, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX x.&xxxx;39 sérii xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxx x.&xxxx;33 xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXX PŘESNOSTI XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1.   XXXXXXXX PODMÍNKY

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovením xxxx 5.3.1 až 5.3.6 tohoto předpisu.

2.   POŽADAVKY

Xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx s požadavky xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx displeji xxxxxxxxxx (X1) x xxxxxxxxx rychlostí (X2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X a N:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 6 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3, X4 x X5:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 a L2:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x.