Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX XXX) x. 39 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx [2018/1857]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znění xx xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx vstupu x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx značek schválení

3.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Xxxxx xxxxxxx xx týká schválení xxxxxxx xxxxxxxxx L, X x X (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ schválení typu xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podstatně xxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxx, xxxx xx:

2.2.1.

označení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx standardně montovaných xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx převodový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx definován:

2.2.3.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

technickou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.3.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx počitadla xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx konstantou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.2.

počtem číslic;

2.3.

„standardně xxxxxxxxxxx pneumatikami“ typ xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx jízdu xx sněhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xx studena xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, zvýšený x 0,2 xxxx;

2.5.

rychloměrem“ xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx odchylkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rychlosti;

2.5.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxx xxxx vstupními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx ta xxxx zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx zaznamenalo od xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počitadla xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx vstupními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zobrazenou xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx s palivem, xxxxxxxx kapalinou, mazivem, xxxxxxx a náhradním xxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vybavení výrobcem xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 75 kg, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nákladu.

3.   XXXXXX O SCHVÁLENÍ

3.1.   Žádost o schválení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx:

3.2.1.   xxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 x 2.6 xxxx; xx xxxxx xxxxx xxx vozidla.

3.3.   Nenaložené vozidlo xxxxxxxxxxxxx xxx vozidla, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx.

3.4.   Xxxx xxxxxxxx schválení xxxx ověří schvalovací xxxxx xxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shodnosti xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx udělí, jestliže xxxxxxx předané xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxx schválení. Xxxx xxxxx dvě číslice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx. Tatáž xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx ustanovení xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx.

4.3.   Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu vozidla xxxxx xxxxxx předpisu xx oznámí smluvním xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx v příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx montáže, které xxxxxxxxx žadatel o schválení, xx formátu nepřesahujícím X4 (210 × 297 xx) nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto přepisu, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx přístupném místě xxxxx formuláře xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx x:

4.4.1.

písmene „X“ x xxxxxxxx, xx nímž xxxxxxxxx rozlišovací xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx xxxxxx předpisu, xx xxxx následuje xxxxxxx „R“, xxxxxxx x xxxxx schválení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx doplňková xxxxx x xxxxxxx podle xxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx svislých xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx předepsaného x xxxx 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v blízkosti xxxxxxx x xxxxx o vozidle, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx ni.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schválení.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx xxxxxxx, xxxxx xx být schváleno, xx xxxxxxxxx palubní xxxxxxxxx a počitadlo xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a musí xxx xxxxx čitelný xx dne x x xxxx. Xxxxxx zobrazovaných xxxxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.1.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M, X a L3, L4, X5 x X7 xx xxxxxxxx rozdělena xx 1, 2, 5 xxxx 10 km/h. Číselné xxxxxxx rychlosti xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 km/h, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 30 km/h. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx.

Xxxxx si xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v km/h xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), může xxx rychlost zobrazena xxxx xxxxx x xx/x, xxxx v mph. Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.2.   V případě xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x X3, L4, L5 x X7 vyráběných pro xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx používány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx rychloměr xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (xxx); xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx v nastavení vybrat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph (xxxxxx xx hodinu), xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx/x, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx trvale xxxxxxxxx.

Číselné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx x xxxx xxxxxxx hodnotou 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 (xxxxxx), X2 x X6 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xx/x. Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 nebo 10 xx/x a vyznačené xxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxxxxxxx 10 km/h. Uváděné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L1, X2 x X6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx označení x xxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx po 1, 2, 5 nebo 10 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx rychlosti musí xxx zobrazeny na xxxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx a musí xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx intervaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx. Xxxxx si xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vždy pouze x xx/x, nebo x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trvale xxxxxxxxx.

5.3.   Přesnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx představovat xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx standardně montují xx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxx 2.3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se provádí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx výrobcem x xxxxxxx.

5.3.2.

Zkouška xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx lze použít xxxxxxxx zátěže. Xxxxxxxx xxxxxxx a její xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx 1 xxx 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 23 ± 5 °C.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tlak, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx těchto rychlostech:

Maximální xxxxxxxxxxx rychlost (Xxxx) xxxxxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxxx (km/h)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Vmax

45 < Xxxx ≤ 100

40 xx/x x 80 % Xxxx

(xx-xx výsledná xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 &xx; Xxxx ≤ 150

40 xx/x, 80 xx/x x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 km/h)

150 < Xxxx

40 km/h, 80 xx/x a 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx xxxxxxxx trati xxxx být x xxxx xxxxxxx xxxxx a suchý x xxxx xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx válcový dynamometr, xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxxxx rychlostech xxxxxxxxx v bodě 5.3.5 xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (V1) x xxxxxxxxx rychlostí (X2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

5.5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx celé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, a alespoň xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx kategorií X x X, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.1.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, musí počitadlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.   XXXXX XXXX XXXXXXX

6.1.   Každá xxxxx xxxx vozidla xx xxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxx x xx xxxxxxx v každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

6.1.2.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkušebny odpovědné xx provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx protokol.

6.2.   Oznámení x xxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx xxxxxxx schválené xxxxx tohoto předpisu xxxx být vyrobeno xxx, xxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7.3.   Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx rychloměrného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxx xxxxxxx provedena přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

7.4.   Orgán, xxxxx schválení xxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňované v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx takových ověření xx xxxxxx za xxx roky.

7.5.   X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle bodu 7.4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx, xxx xxxx xx nejdříve přijata xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx udělené xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7.1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolách xxxxxxxxxxxx x xxxx 7 výše.

8.2.   Pokud xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení typu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx ihned xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxx vzoru v příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX A ADRESY SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx a adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx udělují xxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX USTANOVENÍ

10.1.   Xx xxxx xxxxxx série změn 01 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxxx, odmítnout xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx změn 01.

10.2.   Xx 1. xxxx 2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx předpis, xxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx, jenž xx xxx schválen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

10.3.   Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx rozšíření schválení xxxx xxx stávající xxxx, xxx xxxx xxxxxx podle předchozí xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

10.4.   Xxx xxx vstupu xxxxx xxxx 01 xxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxxxxx xxxxx změn.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se části xxxxxxxxxx ukazující rychlost, xx-xx tato část x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx a ukazovanou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx stanovených v bodě 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx z roku 1958 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

&xxxx;Text obrazu

PŘÍLOHA 2

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxx typ xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x.&xxxx;39, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXX X

(xxx xxx 4.5 tohoto xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umístěná na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39 a 33 (1). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx ke dni xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx OSN x.&xxxx;39 xxxxx xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxx č. 33 xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx jako příklad.


XXXXXXX 3

ZKOUŠKA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Z HLEDISKA XXXXXXXXX XXXXXX

1.   XXXXXXXX PODMÍNKY

Zkušební xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxx xxxx 5.3.1 až 5.3.6 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rychloměru (X1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (X2) xxxxxxxx následující xxxxxx:

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x X:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 6 xx/x;

 

v případě vozidel xxxxxxxxx X3, X4 x X5:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X1 x X2:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x.