Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Evropské hospodářské xxxxxx Organizace spojených xxxxxx (XXX OSN) x. 39 – Jednotná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx [2018/1857]

Zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx vstupu x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx výroby

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

Tento předpis xx týká schválení xxxxxxx xxxxxxxxx X, X a N (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ schválení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx se mezi xxxxx xxxxxxxxx neliší, x xx zejména x xxxxxxxxx, xxxx je:

2.2.1.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx převodu x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

přípustnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.3.

xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx počitadla ujetých xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.2.

xxxxxx xxxxxx;

2.3.

„standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxx xxxx typy pneumatik, xxxxx výrobce vybavuje xxxxxxx typ vozidla; xxxxxxxxxx xxx jízdu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxxxxx provozním xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xx studena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvýšený x 0,2 baru;

2.5.

xxxxxxxxxxx“ část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež x xxxxxxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxxx xxxxxx rychlost xxxx vozidla (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx indikované xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx rychlosti;

2.5.2.

„technickou xxxxxxxxxx rychloměru“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a určitou zobrazenou xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx ujetých kilometrů“ xx rozumí ta xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zaznamenalo od xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx impulsy za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx vozidlem“ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx, xxxxxxxx kapalinou, mazivem, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 75 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nákladu.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o rychloměrné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyhotovení xxxx dokumenty x xxxxx:

3.2.1.   xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 x 2.6 xxxx; xx třeba xxxxx xxx vozidla.

3.3.   Nenaložené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vozidla, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx.

3.4.   Xxxx udělením schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx typu xxxxxxx xx udělí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o rychloměrné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kilometrů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxx shodné xxxxx xxxxxx typu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx.

4.3.   Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo odmítnutí xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx tohoto předpisu xx xxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 1 tohoto xxxxxxxx spolu se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx žadatel o schválení, xx formátu xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx xxxxx vozidlo, xxxxx xx shodné x xxxxx xxxxxxx schváleným xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, za nímž xxxxxxxxx rozlišovací číslo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nímž následuje xxxxxxx „R“, pomlčka x xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx od kružnice xxxxxxx v bodě 4.4.1.

4.5.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx připojených k dohodě x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx symbol xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydala, xxxxxxx, xxxxxx xx svislých xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v bodě 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jasně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx tabulky x xxxxx x xxxxxxx, připevněné xxxxxxxx, nebo přímo xx ni.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx příklady uspořádání xxxxxx schválení.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx schváleno, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx, které vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v přímém xxxxxx xxxx xxxxxx a musí xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby zahrnoval xxxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

5.2.1.   V případě xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx kategorií M, X x X3, X4, X5 a L7 xx xxxxxxxx rozdělena po 1, 2, 5 xxxx 10 km/h. Číselné xxxxxxx rychlosti xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Přesahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 km/h, xxxxxxx xx hodnoty rychlosti x xxxxxxxxxxx nepřekračujících 30 km/h. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx řidič xxxx x xxxxxxxxx vybrat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx. Příslušné xxxxxxxx xxxx být xxxxxx zobrazeny.

5.2.2.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, L4, X5 x X7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx v zemích, kde xxxx používány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (mph); xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx si xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vybrat xxxxxxxxx rychlosti x xx/x xxxx v mph (xxxxxx xx xxxxxx), může xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx xxxxx v km/h, xxxx v mph, přičemž xxxxxxxxx jednotky musí xxx xxxxxx zobrazeny.

Číselné xxxxxxx rychlosti musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx rychloměrů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 (xxxxxx), L2 x X6 xxxxx stupnice xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xx/x. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x a vyznačené číselné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xx/x. Uváděné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotné.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L1, X2 x X6 vyráběných xxx prodej v zemích, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxx rychloměr xxx označení x xxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx 1, 2, 5 nebo 10 xxx. Číselné xxxxxxx rychlosti xxxx xxx zobrazeny na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx a musí xxxxxxx hodnotou 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx jednotky xxxx xxx trvale zobrazeny.

5.3.   Přesnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx postupem:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx představovat xxxxx x xxxx pneumatik, které xx standardně xxxxxxx xx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxx 2.3 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx typy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx výrobcem k montáži.

5.3.2.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zátěže. Hmotnost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápravy xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx 1 xxx 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 23 ± 5 °X.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx zkoušky xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx definován x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx se xxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx) xxxxxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxxx (km/h)

Xxxxxxxx rychlost (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Xxxx

45 &xx; Xxxx ≤ 100

40 xx/x a 80 % Xxxx

(je-li xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 < Vmax ≤ 150

40 xx/x, 80 km/h a 80 % Vmax

(je-li xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 xx/x)

150 &xx; Xxxx

40 km/h, 80 xx/x x 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx a suchý x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx být xxxxxxx 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx rychlost xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.3.5 xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (V1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (V2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x

5.5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístupný. Xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celé číslo x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx u vozidel xxxxxxxxx X. Schvalovací xxxxxx nicméně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx kategorií X x X, xxxxx xx xx odůvodněno určeným xxxxxxxx vozidla.

5.5.1.   V případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.   XXXXX TYPU VOZIDLA

6.1.   Xxxxx xxxxx xxxx vozidla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx poté xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv x xx xxxxxxx v každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; nebo

6.1.2.

požadovat xx xxxxxxxxx zkušebny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxx protokol.

6.2.   Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxx 4.3 xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis.

7.   XXXXXXXX VÝROBY

7.1.   Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxx 1 dohody (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx vyrobeno xxx, aby xxxx xxxxxx xx schváleným xxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx příslušné části xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu.

7.3.   Xxx každý xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxx každý xxx xxxxxxx provedena přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx předpisu.

7.4.   Orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňované x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Běžná xxxxxxx takových xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx roky.

7.5.   X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx ověřování x xxxxxxx podle xxxx 7.4 zjištěny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx nejdříve xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx shodnosti xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx požadavek xxxxxxxxx x xxxx 7.1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předepsaných x xxxx 7 xxxx.

8.2.   Pokud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx udělila, xxxx o tom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx, které uplatňují xxxxx předpis, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzoru x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a adresy správních xxxxxx, které udělují xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo odejmutí xxxxxxxxx typu vydané x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

10.1.   Xx data xxxxxx xxxxx xxxx 01 v platnost nesmí xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx udělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx změn 01.

10.2.   Od 1. xxxx 2017 udělí smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, nové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx typ xxxxxxx, jenž má xxx schválen, splňuje xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx znění xxxxx xxxx 01.

10.3.   Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

10.4.   Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx série xxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx definice x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost, xx-xx xxxx část x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepovolujícími xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rychlostí, xxxxx xx xxxxx xxx hodnoty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxx 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx z roku 1958 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, xxxxxxx 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


XXXXXXX 1

&xxxx;Text obrazu

XXXXXXX 2

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 tohoto xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx udává, xx xxxxx typ xxxxxxx xxx schválen x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx č. 39. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxx XXX x.&xxxx;39, který xxxxxxxx sérii změn 01.

XXXX X

(xxx xxx 4.5 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxx xxx vozidla xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx č. 39 x&xxxx;33&xxxx;(1). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx ke dni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx OSN x.&xxxx;39 sérii xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxx x.&xxxx;33 xxx stále xx xxxx xxxxxxxx znění.


(1)  Druhé xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXX PŘESNOSTI XXXXXXXXXX X XXXXXXXX SHODNOSTI XXXXXX

1.   XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 5.3.1 xx 5.3.6 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rychloměru (X1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (X2) xxxxxxxx následující xxxxxx:

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X a N:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L3, X4 x X5:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 x X2:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x.