Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX XXX) x. 39 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx [2018/1857]

Zahrnuje xxxxxxx xxxxxx znění až xx:

xxxxxxx 1 k sérii xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx předpis xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kategorií L, X x X (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx účely tohoto xxxxxxxx se xxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxx počítání ujetých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx vozidla, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podstatně neliší, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx:

2.2.1.

označení xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xx xxxxx standardně montovaných xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx rychloměru, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychloměru;

2.2.3.3.

xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx počitadla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.2.

xxxxxx číslic;

2.3.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxx xxxx xxxx pneumatik, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx za standardně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxxxxx provozním xxxxxx“ xxxx nahuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x 0,2 xxxx;

2.5.

xxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, jež x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řidiči xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a dolní indikované xxxxxxx rychlosti xxx xxxxxx vstupů xxxxxxxxx;

2.5.2.

„technickou xxxxxxxxxx rychloměru“ vztah xxxx xxxxxxxxx otáčkami xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých kilometrů, xxxxx xxxxx řidiči xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počitadla xxxxxxx kilometrů“ xxxxx xxxx vstupními xxxxxxxx xxxx impulsy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu s palivem, xxxxxxxx kapalinou, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), obsazené řidičem xxxxxxx 75 xx, avšak xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Žádost o schválení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx vyhotovení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx:

3.2.1.   popis xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 x 2.6 výše; xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

3.3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typ xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.   Xxxx udělením schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx typu xxxxxxx xx udělí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro počítání xxxxxxx kilometrů včetně xxxxxx montáže.

4.2.   Každému schválenému xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxx xxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx ustanovení xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx.

4.3.   Oznámení x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxxxxxxxx formuláře podle xxxxx v příloze 1 tohoto xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx, xx formátu xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) xxxx xxxxxxx xx tento formát x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx xxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a na xxxxxx přístupném xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx z:

4.4.1.

písmene „X“ x xxxxxxxx, xx nímž xxxxxxxxx rozlišovací xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx nímž následuje xxxxxxx „X“, xxxxxxx x xxxxx schválení xxxx xxxxxx xx kružnice xxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx připojených x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx doplňková xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx napravo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx schválení musí xxx jasně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v blízkosti xxxxxxx x xxxxx o vozidle, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx ni.

4.8.   V příloze 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příklady uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx palubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx čitelný xx xxx i v noci. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

5.2.1.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx určených pro xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, X4, X5 x X7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x. Číselné xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Xxxxxxxxx-xx maximální xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 30 xx/x. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vybrat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx (mílích xx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.2.   X xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx M, X x X3, X4, X5 x X7 xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (xxx); stupnice xxxx xxx xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), může xxx xxxxxxxx zobrazena xxxx xxxxx v km/h, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Číselné xxxxxxx rychlosti xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřesahujících 20 xxx a musí xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx rychloměrů xxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X1 (xxxxxx), X2 x X6 xxxxx stupnice xxxxxxxx překročit 80 xx/x. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxxxxxxx 10 xx/x. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rychlosti xxxxxx xxx xxxxxxxx.

5.2.4.   V případě xxxxxxx kategorií X1, X2 a L6 vyráběných xxx prodej x xxxxxx, xxx jsou používány xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx označení v mph; xxxxxxxx musí být xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 mph. Xxxxxxx xxxxxxx rychlosti musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxx xxxxxxx hodnotou 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx. Xxxxx si xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxx x xx/x, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zobrazeny.

5.3.   Přesnost xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx tímto xxxxxxxx:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 2.3 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxxx k montáži.

5.3.2.

Zkouška xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro účely xxxxxx lze použít xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápravy xx xxxxx xx xxxxxxxxx sdělení o schválení xxxx (viz xxxxxxx 1 xxx 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rychloměru xxxx být 23 ± 5 °X.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx xx zkouší xxx těchto xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost (Xxxx) xxxxxxx xxxxxxx výrobcem xxxxxxx (xx/x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Xxxx

45 &xx; Xxxx ≤ 100

40 xx/x x 80 % Vmax

(xx-xx výsledná xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 < Vmax ≤ 150

40 xx/x, 80 xx/x x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 xx/x)

150 < Xxxx

40 km/h, 80 xx/x x 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx zkoušecího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k měření skutečné xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx zkušební xxxxx xxxx být x xxxx xxxxxxx rovný x xxxxx x xxxx zajišťovat dostatečnou xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx být xxxxxxx 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx rychlost xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.3.5 výše xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (V2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

5.5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx celé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, a alespoň xxxxxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxx xxxxxxxxx L. Xxxxxxxxxxx xxxxxx nicméně mohou xxxxxx přijmout nejméně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, xxxxx je xx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.1.   V případě vozidel xxxxxxxxxx xxx prodej x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx počitadlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.   XXXXX XXXX VOZIDLA

6.1.   Xxxxx xxxxx xxxx vozidla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vozidla schválil. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx v každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

6.1.2.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx provedení zkoušek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.   Oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxx v bodě 4.3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupům stanoveným x xxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) a splňovat xxxx xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxx.

7.3.   Xxx xxxxx xxx vozidla se xxxxxxxxx přiměřené kontroly xxxxxxxx xx rychloměrného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx typ xxxxxxx provedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

7.4.   Xxxxx, xxxxx schválení typu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Běžná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou za xxx xxxx.

7.5.   V případě, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 7.4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX NESHODNOST XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx udělené xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7.1 xxxx xxxxx xxxxxxx nevyhoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 7 xxxx.

8.2.   Pokud xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx schválení xxxx, xxxxx xxxxx udělila, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx formuláře sdělení xxxxx vzoru x xxxxxxx 1 xxxxxx předpisu.

9.   XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ODPOVĚDNÝCH ZA XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxx uplatňují tento xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a adresy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu x xxxxxx xx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozšíření, xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxx vydané x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

10.1.   Od data xxxxxx xxxxx xxxx 01 x xxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

10.2.   Od 1. xxxx 2017 xxxxx smluvní xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

10.3.   Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stávající xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx.

10.4.   Xxx xxx vstupu xxxxx xxxx 01 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, nadále xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx série xxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v Úplném xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)  Netýká xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx se specifikacemi xxxxxxxxx xxxx nepovolujícími xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx větší xxx hodnoty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx Dohody x&xxxx;xxxx 1958 jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

&xxxx;Text obrazu

XXXXXXX 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 tohoto xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx značka xxxxxxxxx umístěná xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx typ xxxxxxx xxx xxxxxxxx v Nizozemsku (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx bylo uděleno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;39, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXX B

(viz xxx 4.5 tohoto xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxx typ vozidla xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) podle xxxxxxxx č. 39 a 33 (1). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx příslušných schválení xxxxxxxxx předpis OSN x.&xxxx;39 sérii změn 01 x&xxxx;xxxxxxx č. 33 xxx stále xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Z HLEDISKA XXXXXXXXX XXXXXX

1.   XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 5.3.1 xx 5.3.6 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   POŽADAVKY

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx rychlostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx rychloměru (X1) a skutečnou xxxxxxxxx (X2) xxxxxxxx následující xxxxxx:

 

x xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X a N:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 6 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3, L4 x X5:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x.