Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX OSN) x. 39 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro schvalování xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx [2018/1857]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rychloměru x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx předpis xx týká schválení xxxxxxx xxxxxxxxx X, X a N (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů“, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx je:

2.2.1.

označení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx montovaných xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx převodový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

přípustnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.3.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.4.2.

xxxxxx xxxxxx;

2.3.

„standardně xxxxxxxxxxx pneumatikami“ typ xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybavuje xxxxxxx typ xxxxxxx; xxxxxxxxxx pro xxxxx xx sněhu se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„standardním xxxxxxxxx xxxxxx“ tlak xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x 0,2 xxxx;

2.5.

rychloměrem“ xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx odchylkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx samotného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rychlosti pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

2.5.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxx xxxx vstupními xxxxxxxx xxxx impulsy za xxxxxx a určitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů“ xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx, xxxxx udává řidiči xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx uvedení xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx konstantou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx vstupními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a určitou zobrazenou xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ vozidlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx kapalinou, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx kolem (xx-xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobcem xxxxxxx), obsazené xxxxxxx xxxxxxx 75 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx montáže, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx:

3.2.1.   popis xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx zmíněných x xxxxxx 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 výše; xx xxxxx uvést xxx xxxxxxx.

3.3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typ xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.   Xxxx xxxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx existenci vyhovujících xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shodnosti xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx xxxx vozidla xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxx předpise v době xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx typu vozidla, xx který xx xxxxxxxx ustanovení bodu 6 xxxxxx xxxxxxxx.

4.3.   Oznámení x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) xxxx xxxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx xxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx vozidla schváleným xxxxx tohoto xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která schválení xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx xxxxxx předpisu, xx xxxx následuje xxxxxxx „R“, pomlčka x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx připojených x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se doplňková xxxxx a symboly podle xxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uděleno, xxxxxx xx svislých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx jasně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx schválení xx xxxxxx v blízkosti xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx ni.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx vozidla, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx namontuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a musí xxx jasně xxxxxxx xx xxx x x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rychlostí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zahrnoval xxxxxxxxx rychlost typu xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

5.2.1.   V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X x X3, X4, X5 x X7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx na displeji xxxxxxxxx takto: nepřesahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Přesahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, uvádějí xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřekračujících 30 xx/x. Xxxxxxx intervaly hodnot xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx/x, xxxx v mph. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx zobrazeny.

5.2.2.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, L4, X5 x X7 xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx britské xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (xxx); xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx si xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx rychlosti v km/h xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v km/h, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx zobrazeny.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx a musí xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 (mopedy), L2 x X6 xxxxx stupnice xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xx/x. Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 nebo 10 xx/x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxxxxxxx 10 km/h. Uváděné xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotné.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx kategorií L1, X2 x X6 vyráběných xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx mít rychloměr xxx xxxxxxxx x xxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx. Číselné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zobrazeny xx xxxxxxxx v intervalech xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxx xxxxxxx hodnotou 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx intervaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x nebo x xxx, xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx v mph. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

5.3.1.

Pneumatiky xxxx xxxxxxxxxxxx jeden x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 2.3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

5.3.2.

Xxxxxxx xx provede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx lze použít xxxxxxxx zátěže. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx 1 xxx 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rychloměru xxxx xxx 23 ± 5 °C.

5.3.4.

Během xxxxx zkoušky musí xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx se zkouší xxx těchto xxxxxxxxxxx:

Maximální xxxxxxxxxxx rychlost (Vmax) xxxxxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxxx (xx/x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Xxxx

45 < Xxxx ≤ 100

40 xx/x x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 &xx; Xxxx ≤ 150

40 xx/x, 80 km/h x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 xx/x)

150 &xx; Xxxx

40 xx/x, 80 xx/x x 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx xxxxxxxx trati xxxx xxx x xxxx xxxxxxx rovný x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx válcový xxxxxxxxxx, xxxxxx válce by xxx xxx xxxxxxx 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.3.5 xxxx xxxx xxx mezi xxxxxxxxxx rychlostí (X1) x xxxxxxxxx rychlostí (X2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x

5.5.   Displej xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxx zobrazovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx u vozidel xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx M x X, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.1.   V případě vozidel xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.   XXXXX XXXX VOZIDLA

6.1.   Xxxxx xxxxx typu xxxxxxx xx xxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vozidla xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxx xxxxxxxxx; nebo

6.1.2.

xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.   Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx typu xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxx stanoveným x xxxx 4.3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupům xxxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxx předpisu.

7.3.   Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho montáže; xxxxxxx xxxx xxx xxx každý typ xxxxxxx provedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

7.4.   Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx metody kontroly xxxxxxxxx uplatňované v jednotlivých xxxxxxxxx závodech. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxx xxxx.

7.5.   V případě, že xxxx v průběhu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 7.4 zjištěny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx nejdříve přijata xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obnovení xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX ZA NESHODNOST XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovený x xxxx 7.1 nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolách xxxxxxxxxxxx x xxxx 7 xxxx.

8.2.   Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx schválení typu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ODPOVĚDNÝCH XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx správních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zasílají formuláře xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo odejmutí xxxxxxxxx xxxx vydané x xxxxxx zemích.

10.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

10.1.   Xx xxxx xxxxxx série xxxx 01 v platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

10.2.   Od 1. xxxx 2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx typu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx xx xxx schválen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

10.3.   Xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx změn tohoto xxxxxxxx.

10.4.   Xxx dne vstupu xxxxx xxxx 01 xxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, nadále xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx série změn.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o konstrukci vozidel (X.X.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx ukazující xxxxxxxx, xx-xx tato xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepovolujícími xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rychlostí, xxxxx xx větší xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxx 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx čísla smluvních xxxxx Dohody x&xxxx;xxxx 1958 xxxx uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

 Text obrazu

PŘÍLOHA 2

XXXXXXXXXX ZNAČEK XXXXXXXXX

XXXX A

(viz bod 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx uvedená značka xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx č. 39. Číslo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x.&xxxx;39, který xxxxxxxx sérii xxxx 01.

XXXX X

(xxx bod 4.5 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx značka xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) podle xxxxxxxx č. 39 x&xxxx;33&xxxx;(1). Xxxxx xxxxxxxxx udávají, xx xx xxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx OSN x.&xxxx;39 sérii xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxx x.&xxxx;33 xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Z HLEDISKA SHODNOSTI XXXXXX

1.   XXXXXXXX XXXXXXXX

Zkušební podmínky xxxx odpovídat ustanovením xxxx 5.3.1 až 5.3.6 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx udávanou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X1) a skutečnou xxxxxxxxx (X2) zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxx:

 

x xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X x X:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3, X4 x X5:

0 ≤ (V1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.