Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK XXX) x. 39 – Jednotná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx [2018/1857]

Zahrnuje xxxxxxx xxxxxx znění až xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ schválení xxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx vozidla, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podstatně xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx je:

2.2.1.

označení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx převodový poměr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, který xx definován:

2.2.3.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

technickou xxxxxxxxxx rychloměru;

2.2.3.3.

xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx počitadla xxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx konstantou počitadla xxxxxxx kilometrů;

2.2.4.2.

xxxxxx xxxxxx;

2.3.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatiky;

2.4.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xx studena stanovený xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x 0,2 xxxx;

2.5.

rychloměrem“ část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež x xxxxxxxxxx daném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rychlost xxxx vozidla (2);

2.5.1.

„přípustnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřená jako xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxx xxxxxx xxxxxx rychlosti;

2.5.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychloměru“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zobrazenou xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx ta xxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řidiči xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ vztah xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, mazivem, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 75 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nákladu.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Xxxxxx o schválení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx kilometrů včetně xxxxxx montáže, xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v trojím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a údaje:

3.2.1.   xxxxx xxxx xxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 xxxx; xx xxxxx uvést xxx xxxxxxx.

3.3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typ vozidla, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.   Xxxx udělením xxxxxxxxx xxxx xxxxx schvalovací xxxxx xxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shodnosti xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx xxxx vozidla xx udělí, jestliže xxxxxxx předané ke xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o rychloměrné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vozidla, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 6 xxxxxx předpisu.

4.3.   Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx tohoto předpisu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) nebo xxxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx vozidla schváleným xxxxx xxxxxx přepisu, xx viditelně a na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx formuláře xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x:

4.4.1.

písmene „X“ x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx rozlišovací xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx nímž následuje xxxxxxx „X“, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx kružnice xxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.   Vyhovuje-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xx doplňková xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx předpisů, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx v zemi, která xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uděleno, xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx napravo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx schválení se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, připevněné xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xx.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx namontuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx, které vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx v přímém xxxxxx xxxx xxxxxx a musí xxx xxxxx čitelný xx dne x x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

5.2.1.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X a L3, X4, X5 x X7 je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 km/h. Číselné xxxxxxx rychlosti xxxx xxx xx displeji xxxxxxxxx takto: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v intervalech nepřekračujících 20 xx/x. Přesahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx na displeji xxxxxxxxxx 200 km/h, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 30 km/h. Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx v mph (xxxxxx xx hodinu), xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx pouze v km/h, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.2.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, X4, X5 x X7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx v zemích, kde xxxx xxxxxxxxx britské xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx (mph); xxxxxxxx xxxx xxx členěna xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v km/h xxxx v mph (mílích xx xxxxxx), xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx rychlosti xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 mph x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx rychloměrů xxxxxxxx xxx xxxxxxx kategorií X1 (mopedy), X2 x X6 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx překročit 80 xx/x. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xx/x. Uváděné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx kategorií X1, X2 x X6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx používány xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 1, 2, 5 nebo 10 mph. Číselné xxxxxxx rychlosti musí xxx zobrazeny xx xxxxxxxx v intervalech nepřesahujících 10 xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx intervaly hodnot xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx. Xxxxx si xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx rychlosti x xx/x xxxx x xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx postupem:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pneumatik, xxxxx xx standardně xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx uvedeno v bodě 2.3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxx všechny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

5.3.2.

Zkouška xx provede s nenaloženým xxxxxxxx. Pro účely xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Hmotnost xxxxxxx a její xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápravy xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxx příloha 1 xxx 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rychloměru xxxx xxx 23 ± 5 °C.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx zkoušky xxxx xxx v pneumatikách xxxxxxxxxx xxxxxxxx tlak, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx xx zkouší xxx těchto rychlostech:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx) xxxxxxx uvedená výrobcem xxxxxxx (km/h)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Xxxx

45 < Xxxx ≤ 100

40 xx/x a 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 &xx; Xxxx ≤ 150

40 xx/x, 80 km/h x 80 % Xxxx

(xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ≥ 100 xx/x)

150 < Xxxx

40 xx/x, 80 xx/x x 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx k měření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx xxxxxxxx trati xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx a suchý x xxxx zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx válce by xxx být nejméně 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rychlostech xxxxxxxxx v bodě 5.3.5 xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rychlostí (X1) x xxxxxxxxx rychlostí (X2) xxxxxxxxxxx vztah:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

5.5.   Displej počitadla xxxxxxx kilometrů musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx číslo x xxxxxxx kategorií X x X, a alespoň xxxxxxxxxx xxxx xxxxx u vozidel xxxxxxxxx L. Schvalovací xxxxxx nicméně mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x X, xxxxx je xx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

5.5.1.   V případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, kde jsou xxxxxxxxx xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zobrazovat xxxx.

6.   XXXXX TYPU XXXXXXX

6.1.   Xxxxx xxxxx typu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx schválil. Xxxxx orgán xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx; nebo

6.1.2.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxxxx.

6.2.   Oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxx v bodě 4.3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu.

7.3.   Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rychloměrného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx.

7.4.   Orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx uplatňované x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Běžná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx.

7.5.   X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 7.4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx, xxx byla xx nejdříve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX NESHODNOST XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7.1 xxxx xxxxx vozidlo nevyhoví xxx kontrolách xxxxxxxxxxxx x xxxx 7 výše.

8.2.   Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento předpis, xxxxxx schválení xxxx, xxxxx xxxxx udělila, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxx vzoru v příloze 1 tohoto xxxxxxxx.

9.   XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx odpovědných za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozšíření, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

10.1.   Xx data xxxxxx série změn 01 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

10.2.   Xx 1. xxxx 2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, jenž xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx série xxxx 01.

10.3.   Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stávající xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx změn tohoto xxxxxxxx.

10.4.   Xxx dne xxxxxx xxxxx změn 01 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx série změn.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx definice x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se části xxxxxxxxxx ukazující xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx a ukazovanou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx stanovených v bodě 5.4.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx čísla smluvních xxxxx Xxxxxx z roku 1958 jsou uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

&xxxx;Text obrazu

XXXXXXX 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX A

(viz xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx značka xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39. Číslo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxx XXX č. 39, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXX B

(viz xxx 4.5 tohoto předpisu)

a = 8 mm xxx.

Xxxx uvedená značka xxxxxxxxx umístěná xx xxxxxxx udává, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v Nizozemsku (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39 x&xxxx;33&xxxx;(1). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX x.&xxxx;39 sérii změn 01 x&xxxx;xxxxxxx č. 33 xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx příklad.


XXXXXXX 3

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1.   XXXXXXXX XXXXXXXX

Zkušební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovením xxxx 5.3.1 xx 5.3.6 tohoto xxxxxxxx.

2.   XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s požadavky tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rychloměru (X1) x xxxxxxxxx rychlostí (X2) zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxx:

 

x xxxxxxx xxxxxxx kategorií X x X:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

v případě vozidel xxxxxxxxx X3, X4 x X5:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a L2:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.