Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX XXX) x. 39 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro schvalování xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx počítání xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx [2018/1857]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znění až xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx schválení

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx výroby

1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Xxxxx xxxxxxx xx týká schválení xxxxxxx kategorií X, X x X (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx typu xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx neliší, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx:

2.2.1.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.2.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx redukčního xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

2.2.3.

xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.2.3.3.

rozsahem zobrazených xxxxxxxxx;

2.2.4.

xxx počitadla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

2.2.4.1.

xxxxxxxxxx konstantou xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů;

2.2.4.2.

xxxxxx xxxxxx;

2.3.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxx xxxx typy pneumatik, xxxxx xxxxxxx vybavuje xxxxxxx xxx vozidla; xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx standardně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx nahuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x 0,2 xxxx;

2.5.

xxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx x xxxxxxxxxx daném xxxxxxxx xxxxxxx řidiči xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (2);

2.5.1.

„xxxxxxxxxxx odchylkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx samotného přístroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx a dolní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vstupů xxxxxxxxx;

2.5.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychloměru“ xxxxx xxxx vstupními otáčkami xxxx xxxxxxx za xxxxxx a určitou zobrazenou xxxxxxxxx;

2.6.

„xxxxxxxxxx ujetých kilometrů“ xx rozumí ta xxxx zařízení pro xxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx uvedení xx xxxxxxx;

2.6.1.   „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zobrazenou xxxxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx kolem (xx-xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 75 kg, xxxxx xxx spolujezdce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Žádost o schválení xxxx vozidla, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kilometrů včetně xxxxxx montáže, předkládá xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v trojím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a údaje:

3.2.1.   popis xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 x 2.6 výše; xx třeba uvést xxx vozidla.

3.3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.   Xxxx udělením xxxxxxxxx xxxx ověří schvalovací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx montáže.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx schválení. Jeho xxxxx xxx číslice xxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx schválení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6 tohoto předpisu.

4.3.   Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx montáže, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

4.4.   Xx každé xxxxxxx, xxxxx xx shodné x xxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx viditelně x xx xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

4.4.2.

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „X“, pomlčka x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.   Vyhovuje-li xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxx dalších xxxxxxxx připojených x xxxxxx x xxxx, xxxxx udělila xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 opakovat; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a symboly xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v zemi, která xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx napravo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v bodě 4.4.1.

4.6.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx čitelná x xxxxxxxxxxxx.

4.7.   Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx ni.

4.8.   X xxxxxxx 2 xxxxxx předpisu jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXXXX

5.1.   Xx vozidla, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx palubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxx tohoto nařízení.

5.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v přímém xxxxxx xxxx xxxxxx a musí xxx xxxxx čitelný xx dne x x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rychlostí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.1.   V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx kategorií M, X x X3, X4, X5 x X7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x. Číselné xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rychloměru 200 km/h, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 20 xx/x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx na displeji xxxxxxxxxx 200 xx/x, xxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřekračujících 30 km/h. Xxxxxxx intervaly xxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx.

Xxxxx si xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v km/h xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx rychlost xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx/x, xxxx x xxx. Příslušné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.2.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X3, X4, X5 x X7 vyráběných xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx používány britské xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx rychloměr též xxxxxxxx v mílích xx xxxxxx (xxx); xxxxxxxx xxxx xxx členěna xx 1, 2, 5 xxxx 10 xxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx (xxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx rychlost zobrazena xxxx xxxxx x xx/x, xxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zobrazeny.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx zobrazeny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 mph a musí xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 mph. Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

5.2.3.   X xxxxxxx rychloměrů xxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X1 (xxxxxx), L2 x X6 xxxxx stupnice xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xx/x. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po 1, 2, 5 xxxx 10 xx/x a vyznačené číselné xxxxxxx rychlosti xxxxx xxxxxxxxxx 10 xx/x. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx.

5.2.4.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L1, X2 x X6 vyráběných xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx měřicí xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v mph; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 1, 2, 5 nebo 10 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřesahujících 10 mph x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxx 20 xxx. Xxxxxxx intervaly xxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx v nastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx/x xxxx x xxx, xxxx být rychlost xxxxxxxxx xxxx pouze x xx/x, xxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zobrazeny.

5.3.   Přesnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

5.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx standardně montují xx xxxxxxx, jak xx uvedeno x xxxx 2.3 tohoto předpisu. Xxxxxxx se xxxxxxx xxx všechny typy xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

5.3.2.

Zkouška xx provede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxx použít xxxxxxxx zátěže. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rozložení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx 1 bod 7).

5.3.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rychloměru xxxx být 23 ± 5 °X.

5.3.4.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx v bodě 2.4.

5.3.5.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx těchto rychlostech:

Maximální xxxxxxxxxxx rychlost (Xxxx) xxxxxxx uvedená výrobcem xxxxxxx (xx/x)

Zkušební xxxxxxxx (X1)

(xx/x)

Xxxx ≤ 45

80 % Xxxx

45 &xx; Xxxx ≤ 100

40 xx/x x 80 % Vmax

(xx-xx výsledná xxxxxxxx ≥ 55 xx/x)

100 < Xxxx ≤ 150

40 xx/x, 80 km/h x 80 % Vmax

(xx-xx xxxxxxxx rychlost ≥ 100 km/h)

150 &xx; Xxxx

40 km/h, 80 xx/x a 120 xx/x

5.3.6.

Xxxxxxxx zkoušecího zařízení xxxxxxxxxxx k měření skutečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx rovný x xxxxx x xxxx zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.2.   Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx válcový xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx by xxx být nejméně 0,4 x.

5.4.   Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 5.3.5 xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (V2) xxxxxxxxxxx xxxxx:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 4 xx/x

5.5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kilometrů xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo přístupný. Xxxxxxxxx ujetých kilometrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx M x X, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx L. Schvalovací xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxx xxxxxxxxxx celé číslo x xxxxxxx kategorií X x X, pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.1.   X xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx britské xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zobrazovat xxxx.

6.   XXXXX XXXX XXXXXXX

6.1.   Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx:

6.1.1.

xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx vozidlo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

6.1.2.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxx protokol.

6.2.   Oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx typu xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx.

7.   XXXXXXXX XXXXXX

7.1.   Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1 dohody (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

7.2.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xx schváleným xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušných částí xxxxxx xxxxxxxx.

7.3.   Pro každý xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxx xx rychloměrného xxxxxxxx x xxxx montáže; xxxxxxx xxxx xxx xxx každý xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxxx stanovená x xxxxxxx 3 tohoto předpisu.

7.4.   Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňované v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Běžná xxxxxxx takových ověření xx xxxxxx xx xxx xxxx.

7.5.   X xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxx ověřování x xxxxxxx xxxxx xxxx 7.4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

8.1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7.1 nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předepsaných x xxxx 7 xxxx.

8.2.   Pokud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx udělila, xxxx o tom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

9.   XXXXX X XXXXXX TECHNICKÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZKOUŠEK X XXXXX A ADRESY SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx sekretariátu Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxx x xxxxxx správních xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx udělení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

10.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

10.1.   Xx data xxxxxx xxxxx xxxx 01 v platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje tento xxxxxxx, odmítnout udělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

10.2.   Od 1. xxxx 2017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, nové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx má xxx schválen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

10.3.   Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schválení xxxx xxx stávající xxxx, jež byla xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx změn tohoto xxxxxxxx.

10.4.   Xxx xxx xxxxxx xxxxx změn 01 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx série xxxx.


(1)  Podle xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2. - xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost, xx-xx xxxx část x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx větší xxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v bodě 5.4.

(3)  Rozlišovací xxxxx smluvních xxxxx Dohody z roku 1958 jsou uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6, xxxxxxx 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


XXXXXXX 1

&xxxx;Text obrazu

PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx typ xxxxxxx xxx schválen x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) podle xxxxxxxx č. 39. Číslo xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x.&xxxx;39, xxxxx xxxxxxxx sérii xxxx 01.

XXXX X

(xxx bod 4.5 tohoto předpisu)

a = 8 mm xxx.

Xxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;39 a 33 (1). Xxxxx schválení xxxxxxx, xx xx dni xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX x.&xxxx;39 xxxxx změn 01 a předpis č. 33 xxx stále xx xxxx původním xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xx uvedeno xxxxx xxxx xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXX PŘESNOSTI XXXXXXXXXX X XXXXXXXX SHODNOSTI XXXXXX

1.   XXXXXXXX XXXXXXXX

Zkušební xxxxxxxx xxxx odpovídat ustanovením xxxx 5.3.1 xx 5.3.6 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx rychlostí xxxxxxxx xx displeji rychloměru (X1) a skutečnou rychlostí (X2) xxxxxxxx následující xxxxxx:

 

x xxxxxxx xxxxxxx kategorií X x X:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

v případě xxxxxxx xxxxxxxxx L3, X4 x X5:

0 ≤ (X1 – X2) ≤ 0,1 X2 + 8 xx/x;

 

x xxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 a L2:

0 ≤ (X1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.