Animace načítání

Stránka se připravuje...


32018L0131
SMĚRNICE RADY (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014 (Text s významem pro EHP)
2018
131
23.01.2018
Směrnice
3
L
Pracovní podmínky (05.20.20), Sociální podmínky (07.30.40.20), Mezinárodní vztahy (07.30.50)