Animace načítání

Stránka se připravuje...


32002L0039
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství
2002
39
10.06.2002
Směrnice
3
L
Jiné služby (06.20.20.80)