Animace načítání

Stránka se připravuje...


32015D1842
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření (oznámeno pod číslem C(2015) 6729) (Text s významem pro EHP)
2015
1842
09.10.2015
Rozhodnutí
3
D
Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů (15.20.20)