Animace načítání

Stránka se připravuje...


32004L0083
SMĚRNICE RADY 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany
2004
83
29.04.2004
Směrnice
3
L
Právo na azyl (Uplatňování mezinárodních pravidel týkajících se azylu uvnitř Evropské unie) (19.10.30.10)