Animace načítání

Stránka se připravuje...


32005L0019
SMĚRNICE RADY 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států
2005
19
17.02.2005
Směrnice
3
L
Daně ze zisku společností (09.20.20), Právo společností (17.10)