Animace načítání

Stránka se připravuje...


32009R0924
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Text s významem pro EHP)
2009
924
16.09.2009
Nařízení
3
R
Bankovnictví (06.20.20.20), Volný pohyb kapitálu (10.40)