Animace načítání

Stránka se připravuje...


32000L0035
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
2000
35
29.06.2000
Směrnice
3
L
Obchodní praxe (17.30.10)