Animace načítání

Stránka se připravuje...


32009L0013
SMĚRNICE RADY 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES
2009
13
16.02.2009
Směrnice
3
L
Mzdy, odměny a pracovní doba (05.20.20.20), Sociální podmínky (07.30.40.20), Mezinárodní vztahy (07.30.50)