Animace načítání

Stránka se připravuje...


32009L0016
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
2009
16
23.04.2009
Směrnice
3
L
Bezpečnost v oblasti námořní dopravy (07.30.30), Sociální podmínky (07.30.40.20), Mezinárodní vztahy (07.30.50)