Animace načítání

Stránka se připravuje...


32014L0050
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (Text s významem pro EHP)
2014
50
16.04.2014
Směrnice
3
L
Volný pohyb pracovníků (05.10), Sociální politika (05.20), Sociální zabezpečení (05.20.40)