Animace načítání

Stránka se připravuje...


32014L0055
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)
2014
55
16.04.2014
Směrnice
3
L
Institucionální předpisy (01.40), Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat (13.20.60)