Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx Xxxx

xx xxx 25. xxxxxx 2002 x ze dne 23. září 2002,

kterým xx xxxx Xxx x xxxxx zastupitelů x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 76/787/XXXX, EHS, Xxxxxxx

(2002/772/XX, Euratom)

RADA EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 190 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii, x xxxxxxx xx xx. 108 odst. 3 x 4 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx [2],

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Akt x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx lepší xxxxxxxxxx aktu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přečíslovat xxxx ustanovení, což xxxxxx přehlednější úplné xxxxx,

XXXXXXX následující xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v souladu x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx 76/787/XXXX, EHS, Xxxxxxx [3] (xxxx xxx "xxx x xxxx 1976") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mění xxxxx:

1. X xxxx z xxxx 1976 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. Xxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 1

1. X každém xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx hlasy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx probíhají xxxxxxxxxx x přímým hlasováním x musí xxx xxxxxxxx x xxxxx."

3. Xxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxxx články:

"Článek 2

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxx členit xxx volební oblasti, xxxx xxx xx xxxxxxx dotčen poměrný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2 X

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro přidělení xxxxxxx. Tento práh xxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2 X

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx."

4. Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2;

x) x novém xxxxxxxx 1 se xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu";

c) x xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx "xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxxxx xx "xxxx. 1".

5. X xxxxxx 4 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Členové Evropského xxxxxxxxxx požívají výsad x xxxxxx, jež xx na ně xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1965 x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství."

6. Xxxxxx 5 xx xxxxxxx.

7. Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx 1:

i) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují slova "xxxx Xxxxx prvního xxxxxx";

xx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se vkládá xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"— xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,";

xxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"— xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,";

xx) x xxxxxxxxx páté xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "člena Poradního xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x";

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,";

xx) xxxxxxxxx osmá xxxxxxx xx nahrazuje xxxxx:

"— činného xxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.";

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4 x za xxxxxxxx 1 se vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

"2. Xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004 xx funkce člena Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x funkcí člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidla a xxxx je dotčen xxxxxxxx 3:

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolení xxx xxxxxxxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xxxxxxxx oba xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před volbami xx Xxxxxxxxxx parlamentu x roce 2004 xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx souběžně xxx xxxxxxx až xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu v xxxx 2009, xxx xx použije xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.";

x) x xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x odkaz xx "xx. 7 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx odkazem xx "xxxxxx 7";

x) v xxxxx odstavci 4 xx xxxxx na "xxxxxxxx 1 a 2" xxxxxxxxx odkazem xx "odstavce 1, 2 x 3".

8. Xxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 7

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě řídí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských státech, xxxxx xxx celkově xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx."

9. Článek 9 xx mění xxxxx:

x) x odstavci 1 xx slova "x xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v xxx a xxxxxx xxxxxx";

x) v xxxxxxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx";

x) xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx.

10. Článek 10 xx xxxx xxxxx:

x) x odstavci 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy "dobu xxxxxx xxxxx";

x) x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx Rada xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx nepředchází xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx xxxxxxxxxxx pododstavce x xxxx xxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx Xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx uplynutím pětiletého xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 jiné xxxxxx, jež nepředchází xxxxxx určené xxxxx xxxxxxxxxxx pododstavce x xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx jeden xxxxx";

x) x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx 22 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx", slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx uvedeného x xx. 9 xxxx. 1" xx xxxxxxxxx slovy "doby xxxxxx voleb".

11. V xxxxxx 11 xx xxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1" x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx: "Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx mandáty xxxxx xxxxx".

12. Článek 12 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 12

1. Místo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxx rezignace xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx postupy pro xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx funkčního období xxxxxxxxx x xxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Jestliže xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxx xxxx mandát xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx x xxx uvědomí Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Uprázdní-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x tom předseda Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu."

13. Xxxxxx 14 xx xxxxxxx.

14. Xxxxxx 15 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 15

Xxxxx xxx byl xxxxxx x xxxxxx anglickém, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XX a XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx."

15. Příloha X xx xxxxxxx.

16. X xxxxxxx III xx zrušuje prohlášení xxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx.

Článek 2

1. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x roku 1976 ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx označují x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x xxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxx 1976 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx s xxxxxx xx tyto xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx 1976 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx aktu x xxxx 1976 xxxx označené podle xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím.

Xxxxxx 3

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 x 2 nabývají xxxxxx prvním xxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx členskými státy xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Členské státy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů.

Článek 4

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2002.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxx I Xxxxx

X Xxxxxxx dne 23. xxxx 2002.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx Boel


[1] Xx. xxxx. X 292, 21.9.1998, x. 66.

[2] Xxxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2002 (dosud xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx).

[3] Xx. věst. X 278, 8.10.1976, x.1.


XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/XX, Xxxxxxx xx xxx 25. června 2002 x xx dne 23. září 2002, xxxxxx xx xxxx Xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x přímých xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 76/787/XXXX, XXX, Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Článek 1

Xxxxxx 2

Xxxxxx 2

Článek 2 X

Xxxxxx 3

Xxxxxx 2 X

Xxxxxx 4

Článek 3

Xxxxxx 5

Xxxxxx 4

Článek 6

Xxxxxx 5 (zrušen)

Článek 6

Xxxxxx 7

Xxxxxx 7

Článek 8

Xxxxxx 8

Xxxxxx 9

Článek 9

Xxxxxx 10

Xxxxxx 10

Xxxxxx 11

Xxxxxx 11

Xxxxxx 12

Xxxxxx 12

Článek 13

Xxxxxx 13

Xxxxxx 14

Xxxxxx 14 (xxxxxx)

Xxxxxx 15

Xxxxxx 15

Xxxxxxx X (zrušena)

Příloha XX

Xxxxxxx I

Příloha III

Příloha XX