Animace načítání

Stránka se připravuje...


NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022
15/2022 (Vyhláška města Praha)
20.11.2022
Nařízení
Vyhláška města
Stavebnictví
Praha