Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení č. 28/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení
28/2022 (Vyhláška města Brno)
21.11.2022
Nařízení
Vyhláška města
Komunikace
Brno