Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Trutnov a obcí Zlatá Olešnice (uveřejněné v částce 7/2020 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 67/VS/2020) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
07.07.2022
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Přestupky
Královéhradecký kraj