Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/2021 (Vyhláška kraje Jihomoravský kraj)
01.01.2022
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Přestupky
Jihomoravský kraj