Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Trutnov a městem Janské Lázně (uveřejněné v částce 2/2020 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 26/VS/2020) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
09.06.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Přestupky
Královéhradecký kraj